Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Van de plaatsen, die vele bezoekers trekken, noemen -vve
allereerst Lochem , dat een welverdienden roem geniet. Zeer
lief ligt het stadje in een krans van groene eiken, die op de
plaats der voormalige wallen aan de binnenzijde der gracht
zijn geplant. Een viertal looierijen. eene fabriek van lijm- en
kunstmeststoilen , een chemische wasscherij- en ververij ver-
spreiden welvaart en bedrijvigheid. Onder de vele schoone
pnnten in de omstreken , wordt vooral de heuvelreeks ten
zuid-oosten door vreemdelingen gezocht en geliefd. Aan die
zijde zijn dan ook de meeste villa's en liotels gebouwd.
Met den tram rijden wij tot het logement, »de Dollehoed,"
een zomerverblijf voor rijke families. Tusschen suizende den-
nen wandelen we van daar bergopwaarts. \Ve beklimmen de
belvedère, die boven de hooge mastboomen uitsteekt, en genieten
het prachtig panorama op het nette stadje aan den voet der
bergen, op korenakkers. bosschen en tal van torens in 't
verschiet. Weer afgedaald, wandelen we verder. Hoe aaidig
liggen die boerenhuisjes in het dal ! Hit pad voert naar
»de Wittewijvenkuileen trechtervormige laagte of kom
op de helling van een berg , waarin dennen en eikenhakhout
groeien. Denkelijk is het een oude leemgroeve. Het volksgeloof
wil, dat zij in ouden tijd door witte wijven, groote witte vrou-
wen, werd bewoond. Deze waren soms hulpvaardig jegens den
mensch, doch niet zelden sleepten ze ook eetwaren, huisraad
kostbaarheden, zelfs verdwaalde reizigers, herders en jonge
kinderen naar hun hol. Men verhaalt van een jongen boer, die
vermetel de weddingschap aanging, om 's nachts in den mane-
schijn een »liaarspit" of zeisenaanbeeld in den kuil te werpen. Hij
reed er te paard heen, wierp onder het geschreeuw: «Witte
wijven wit! hier breng ik oe een spit!" het spit in den kuil.
Door een woedende witte vrouw oi) de hielen gevolgd, holde
hij spoorslags terug, rende de opengeworpen deuren van den
dorschvloer in en — was gered. De vrouw wierp hein het spit na,
dat in den deurpost vloog.
Van de »Wittewijvenkuil" komen we over den »Kalen berg"
aan het dorpje lïarchem.
Ook Vorden , het stille dorp met zijn boschrijke omstreken
en vele buitens trekt, evenals Rmuioo, tal van vreemdelingen,
vooral schilders.