Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
groiideïi zijn want in Friesland zijn weinig eigenerl'de boeren),
de met zooveel moeite opgebrachte pachtpenningen meestal
elders verteren.
Ook is de weelde in woning, kleeding en levenswijze in de
goede jaren ten top gevoerd. De Friezen kennen veel meer
behoeften dan de eenvoudige Achterhoekers en Twentenaars.
En nu de ï)rijzen der landl)ouwproducten zoo sterk zijn ge-
daald , kunnen zij niet meer tot het eenvoudige leven van
weleer terugkeeren.
En welke armzalige hutten velen in de heide- en veenstre-
ken van het oosten bewonen , en hoeveel honger en koude
daar dikwijls geleden wordt. o. a. in het arme Beets. we heb-
ben het in de laatste winters in de dagbladen kunnen lezen.
Dezen toestand in de veenstreken schrijft men toe aan het toe-
nemend gebruik van steenkolen, ('okes. gas en petroleum
waardoor de turlprijzen gedaald zijn en vele veenarbeiders
werkeloos geworden zijn.
Allerwege, zelfs in den (ireidhoek, waar de toestand nog het
best is, neemt het aantal welvarende burgers en boeren elk
jaar af en wordt <lat der werkloozen en bedeelden voortdu-
rend grooter. De diakoniën en burgerlijke armbesturen hebben
jaarlijks duizenden noodig. Zeker zijn er onder de bedeelden
wel luien en dronkaards, niaar de meesten zijn arm buiten
hun schuld.
De belastingen zijn schier overal tot de grens der draag-
kracht opgevoerd; ze bedragen soms wel D) "/q en meer van
het inkomen, want de rijken zijn elders heengetrokken en
laten allen druk rusten, op wie blijven moesten. Allerwege
heerscht dan ook i?roote ontevredenheid.
IN DEN GELDERSCHEN ACHTERHOEK.
Sedert ook in deze streek spoortreinen en trams zijn aan-
gelegd. is de naam »Achterhoek" niet meer gepast. Om haar
lïatuurschoon wordt zij 's zomers door vele vreemdelingen
bezocht, de bewoners komen meer met de buitenwereld in
aanraking, oude zeden en gewoonten verdwijnen gaandeweg.