Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
lïuileiimenschen. die Aiiislerdarn bezoeken, zniien »Aitis'*
ol' den dierentuin niet vergeten. ïlet is een park rnet lom-
merrijke laantjes, kleurige bloemperken en blanke vijvers.
Men kan er rondwandelen . tot men doodnme is . zonder nog
alles te hebben gezien. Wilde dieren kijken er ons door de
dikke traliën hunner hokken grimmig aan ; ze rennen om ns-
tig heen en weer in hun kerker ol' liggen lusteloos neder.
Soms helt de leeuw zijn ontzettend gebrul aan. In het a})en-
huis vermaken we ons met de kluchtige sprongen en gri-
massen der vierhandige l)ewoners. üit een groot waleibassiti
komen de logge nijlpaarden op. De ruwe ijsbeer der pool-
streken . de koh)ssaie olilant uit Afrika of Indie . de condor
der Andes en de struis der woestijn zijn hier buren.
Het acpiarium is een groot gebouw in Artis^ dat wel een
bezoek verdient. We wandelen door een ruimen. donkeren
gang en zien aan weerszijden achter vierkante . glazen jjlaten
de bewoners van zee- en zoetwater zich vroolijk bewegen in
hun element. Een schitterend licht valt van boven in deze
bakken.
Ook verzuimen we niet. het Panopticutn bimien te gaan
en de levensgroote . zeer natuurlijke wassenbeelden van vor-
sten . staatslieden, dichters, geleerden en andere beroemde
personen te l)ewondeien. De fraaie groepen . als »een Mar-
ker binnenhuis," »een Hindelooper kamer". Asschepoester,
Roodkapje en andere boeien ons evenzeer.
In het Panopticum is ook de z. g. »gruwelkamer" met
beelden van beruchte matinen en vrouwen, als moordenaars
en bandieten.
Ook zien we er allerlei folter- en mooidtuigen, die ons
doen huiveren van de barbaarsclie rechtspleging in vroeger
eeuwen. Daar is o a. de radbraak of hel rad , een kruisblok,
waarop misdadigers met uitgestrekte armen en beenen wer-
den bevestigd, om dooi' den beul met een koevoet te wor-
den geslagen, totdat de ledematen stuk waren, en de genade-
slag op het hart aan hun lijden een einde maakte. Daar zijn
verder het onthoofdingsblok , de wurg- en geeselpaal . de
ijzeren bout. waarmede het brandmerken geschiedde , de
pijnbank, waaiop men vóór i71'J verdachte lieden tot be-
kentenis dwong, de guillotine, enz.