Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
lichaam in evenwicht zijn, en dit evenwicht is te meer
standvastig, naarmate zich het eerste lager beneden het
tweede bevindt.
2o. Indien het gewicht van het lichaam minder is
dan dat van de verplaatste vloeistof, zal het lichaam
stijgen en blijven stijgen tot het slechts een volumen
vloeistof verplaatst, welks gewicht even groot is als
dat van het lichaam ; bijgevolg het zal drijven. Daarom
•drijven kurk, hout en ijs op het water; ijzer, marmer
•en bijna alle lichamen op kwik.
Zelfs die stoffen , die de grootste dichtheid bezitten ,
kan men op alle vloeistoffen doen drijven, als men ze
slechts zulk een gedaante geeft, dat het gewicht van
de vloeistof, die verplaatst wordt door dat gedeelte van
het lichaam , hetwelk bestemd is om ondergedompeld
te zijn, gelijk is aan het gewicht van het geheele
lichaam. Alzoo zal een holle metalen kogel, wiens
volumen gelijk is aan dat van 100 Liter water , en die
zoo zwaar weegt als 60 Liter water, er slechts zoo
diep in zinken, als genoeg is, om 60 Liter water te
verplaatsen. Een vaartuig, dat een millioen K.G.
weegt, kan niet in evenwicht zijn, dan wanneer het
duizend M' water verplaatst, die ook een millioen K.G.
wegen, even als het schip. De voorwaarde voor het
evenwicht van een drijvend lichaam is dus, dat zijn
gewicht kleiner is dan het gewiicht van de vloeistof die
het verplaatsen kan.
Soortelijk gewicht der lichamen.
De lichamen hebben niet alle dezelfde dichtheid, dat
is : onder een gelijk volumen bezitten zij niet alle dezelfde
massa hoeveelheid •, derhalve, zij wegen bij een gelijk
volumen niet alle even zwaar. Dit verschillende gewicht
der lichamen bij hetzelfde volumen noemt men soortelijk
gewicht. Men kan alzoo zeggen, dat het soortelijk
gewicht van een vast, vloeibaar of gasvormig lichaam
is, de verhouding van zijn gewicht tot dat van een
ander lichaam , dat als eenheid aangenomen wordt. De
eenheid van gewicht, die men voor de vaste en vloei-
bare lichamen heoft aangenomen, is het gewicht van
1 dM' (ook wel oen cM") zuiver water bij een tempe-
ratuur van ongeveer 4 graden Celsius. Derhalve zal
6*