Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
vast punt opgehangen, maar aan het boveneinde van
een staaf c bevestigd zijn, die in een koker d op en
neder gesehoven en door middel van de schroef n op
verschillende hoogten vastgezet kan w^orden. De ge-
noemde staaf draagt tevens boven c twee korte opwaarts
gebogen armen , welke moeten dienen om den evenaar
op te lichten en alzoo de messen van de kussens te
tillen als het werktuig niet gebruikt wordt, ten einde
alzoo de eerste niet meer dan noodig is aan wrijving
bloot te stellen. Maar waar het vooral op aankomt is,
dat althans een der beide schalen van onder een haakje
heeft.
Uit het volgende zal blijken, dat men des noods elke
balans kan gebruiken, zoo maar dit haakje aanwezig is.
Aan dit haakje hangt men een hollen koperen cylin-
der en onder aan dezen laatsten een massieven cylinder,
die juist de holte van den eersten vullen kan. Op de
andere schaal plaatst men zooveel gewicht, dat er even-
wicht ontstaat. Door den evenaar te laten zakken,
maakt men dat de massieve cylinder geheel in een vat
met water gedompeld wordt, dat er onder geplaatst is.
Dan ziet men dat het evenwicht terstond verbroken is;
maar het wordt weder hersteld door den hollen cylinder
met water te vullen. De opwaartsche drukking, die het
lichaam ondervindt, is dus gelijk aan het gewicht van
een gelijk volumen van de vloeistof, waarin men het ge-
dompeld heeft.
Deze opwaartsche drukking , die de vloeistof op ieder
ingedompeld lichaam uitoefent, is een gevolg van de
2de evenwichtsvoorwaarde der vloeistoffen onder de wer-
king der zwaartekracht.
Voorwaartlen voor het evenwicht van licha-
men, die in vloeistoffen gedompeld xijn.
lo. Indien het gewicht van het lichaam, dat in de
vloeistof geplaatst is, gelijk is aan het gewicht van de
verplaatste vloeistof, d. i. gelijk aan den opwaartschen
druk, zal het lichaam noch stijgen, noch zinken, omdat
de kracht die het zou doen dalen , gelijk is aan die ,
welke het zou doen stijgen. Tevens moet echter het
zwaartepunt des lichaams en dat van de verplaatste
vloeistof zich in dezelfde verticaal bevinden, zal het