Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Moet het vaartuig daarentegen den tegenovergestelden
weg afleggen, dan gaat men ook juist omgekeerd te
werk.
VRAGEN.
"Wat verstaat men door hydrostatica ? — "Welke zijn de
voornaamste eigenschappen der vloeistoffen ? — Op welk
grondbeginsel zijn de wetten der hydrostatica gegrond ? —
Toon eens aan, hoe de vloeistoffen de drukkingen, op haar
uitgeoefend, in alle richtingen gelijkelijk overbrengen. — Aan
welke voorwaarde moet voldaan zijn, opdat een vloeistof in
evenwicht zij? — Wat valt er op te merken, als vloeistoffen
van verschillende dichtheid in dezelfde ruimte bevat zijn ? —
Wijs eens aan, wat in verschillende gevallen de maat is van
de drukking, die de vloeistoffen op den bodem van het vat
uitoefenen, waarin zij begrepen zijn. — Wat gebeurt er als
vloeistoffen van verschillende dichtheid zich in communiceerende
vaten bevinden ? — Welke toepassingen heeft men gemaakt
van de eigenschappen der vloeistoffen om zich in communi-
ceerende vaten in evenwicht te stellen ? — Verklaar de wer-
king der fonteinen. — Waardoor stijgt het water in de Arte-
sische putten omhoog ? — Wat verstaat men door sluizen ? —
Hoe doet men een vaartuig uit een hooger gelegen pand in
een lager overgaan ?
ZEVENDE HOOFDSTUK.
Lichamen in vloeistoffen gedompeld. — Hydrostatische ba-
lans. — Voorwaarden voor het evenwicht van lichamen , die
in vloeistoffen gedompeld zijn. — Soortelijk gewicht der licha-
men. — Soortelijk gewicht van vaste lichamen. — Soortelijk
gewicht van vloeistoffen. — Soortelijk gewicht van gassen. —
Areometers. — Areometers met standvastig volume. — Areo-
meters met standvastig gewicht. — Capillariteit. — Diffusie
van vloeistoffen. — Osmose. — Filtratie.
Lichamen In vloeistoften gedompeld.
Wanneer men sommige lichamen in vloeistoffen dom-
pelt , vertoonen zij verschijnselen, geheel strijdig met de
werking der zwaartekracht. Zoo zal een klomp was,
waarin zich eenige hagelkorrels bevinden, in het water
blijven zweven iu weêrwil van de zwaartekracht, die