Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
scheiden , welke moeten dienen, om aan de vaartuigen
den toegang van het eene pand naar het andere te
verschaffen. Zulk een sluis bestaat gewoonlijk uit twee
paar deuren, zoover van elkander verwijderd, dat
tusschen het eerste en tweede paar zooveel ruimte
overblijft, dat het grootste vaartuig of het grootste
aantal vaartuigen, dat van de sluis gebruik maakt, er
behoorlijk liggen kan. De ruimte draagt den naam
van kolk , schutkolk of sluiskamer.
De sluisdeuren van ieder paar zijn zoo samengesteld,
dat zij te zamen geen rechte lijn, maar een stompen
hoek vormen , waarvan het hoekpunt naar de zijde van
het hoogste water ligt, om ze daardoor in staat te
stellen de drukking er van te wederstaan. Die drukking
zou echter altijd de aanwending van een zeer groote
kracht noodzakelijk maken, als men de deuren wilde
openen, terwijl het water aan de eene zijde hooger
stond dan aan de andere. Dit doet men ook niet, daar
de deuren van schuiven , zoogenoemde raketten voorzien
zijn, die men kan ophalen, en die dan aan het hoogere
water gelegenheid geven door de opening , die vroeger
door de schuif gesloten was, aan de andere zijde te
komen, tot het aan beide zijden even hoog staat.
Alsdan kan men de deuren openen, zonder dat men al
te veel kracht behoeft aan te wenden.
Wanneer wij nu veronderstellen, dat een vaartuig
moet worden doorgelaten, dat uit het lagere pand naar
het hoogere moet, en dat al de deuren gesloten zijn ,
dan begint men met de deuren te openen , die de kolk
van het lagere pand scheiden. Daartoe haalt men de
raketten in die deuren op, waardoor een gedeelte van
het kolkwater naar het lagere pand afvloeit, tot het
water in de kolk even hoog staat als in het lagere
pand. Nu opent men die deuren , brengt het vaartuig
binnen de kolk en sluit ze weder. Daarop moeten de
deuren tusschen het hoogere pand en de kolk worden
geopend, en daartoe het raket in die deuren opgehaald.
Het hoogere water vloeit dus in de kolk en doet het
vaartuig rijzen, tot het water in de kolk even hoog
staat als in het hoogere pand, zoodat men ook die
deuren kan openen en het vaartuig in het hoogere pand
doen overgaan.