Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
boorde putten noemt, zijn ook onder den naam van
Artesische putten bekend, omdat zij aanvankelijk vooral
in het landschap Artois in het noorden van Frankrijk
gegraven of geboord zijn. In het inwendige van onze
aarde bevindt zich een massa water, dat zich tusschen
ondoordringbare lagen, door de helling dier lagen te
volgen, voortbeweegt, en zich in bekkens verzamelt.
Indien men een opening in den grond boort en zulk
een bekken bereikt, zal het water, zoo het van een
hoogere plaats afkomstig is, in het boorgat opstijgen.
Ontvangt het bekken zijo toevoer van een hooger ge-
legen plaats, van een soort van natuurlijk reservoir,
dan zal het volgens het grondbeginsel der communi-
ceerende vaten tot een zekere hoogte opstijgen, die af-
hangt van het verschil in hoogte tusschen het natuur-
lijk reservoir en de opening van het boorgat. De
artesische putten worden geboord om drinkwater te ver-
schaffen aan zulke landstreken, die er gebrek aan heb-
ben , om landerijen te bevochten, of om waterwerken
in beweging te brengen.
Sluizen.
Sluizen zijn afsluitingen, die bestemd zijn om het
water van kanalen , havens en grachten naar welgeval-
len op te houden of te laten afvloeien , of het buiten-
water te weren. Wanneer zij tevens dienen om vaar-
tuigen door te laten, worden zij schutsluizen genoemd,
terwijl men dat doorlaten zelf met den naam van schut-
ten bestempelt.
De kanalen, die de groote rivieren met elkander of
met de zee verbinden, doorsnijden dikwijls landstreken
van een zeer verschillende hoogte , en zijn gewoonlijk
van dijken voorzien, om het water te beletten, zich
over het omliggende lagere land te verspreiden. Zoodra
het verschil in hoogte tusschen zulke landstreken echter
aanmerkelijk wordt, zijn deze dijken niet voldoende om
te maken, dat het kanaal over zijn gansche lengte
water genoeg behoudt om bevaarbaar te blijven. In
dat geval heeft men sluizen noodig , die het kanaal in
een grooter of kleiner aantal deelen, gewoonlijk_pande»
genoemd, verdoelen , en die nu ieder hun eigen hori-
zontaal hebben. Deze panden zijn door sluizen ge-