Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
Toepassingen van de hydrostatische wetten.
De wetten der hydrostatica, die wij tot hiertoe be-
schouwden , vinden een aantal toepassingen, waarvan
wij alleen eenige der voornaamste kunnen bespreken.
Waterleidingen.
Om groote steden van drinkwater te voorzien , is het
genoeg om het water daar, waar het gevonden wordt,
al is het ook op aanmerkelijken afstand, met behulp
van stoom of eenige andere kracht, in een vergaarbak
of reservoir omhoog te voeren. Van daar leidt men
het door gegoten ijzeren buizen naar de steden , waar
deze hoofdbuizen met kleinere verbonden zijn, die het
aangevoerde water verdoelen en ter plaatse brengen,
waar men het begeert. Als de vergaarbak hoog genoeg
geplaatst is , komt het zelfs op de bovenverdiepingen
der huizen met kracht te voorschijn, zoodra men de
kraan opent. Dat dit zoo zijn moet, volgt uit hetgeen
wij omtrent de communiceerende vaten en de voortplan-
ting der drukking in alle richtingen gezegd hebben.
Fonteinen.
Een fontein bestaat eenvoudig uit een hoog geplaatst
reservoir, voorzien van een kromme buis, uit wier mond
het water te voorschijn springt. De waterdeeltjes, die
door de buis uit het reservoir nederdalen, komen uit
de monding van de pijp te voorschijn met een snelheid,
zoo groot alsof zij vrijelijk van een gelijke hoogte waren
neergevallen. Deze snelheid zou hen weder zoo hoog
moeten voeren , als het punt, van waar zij zijn neder-
gedaald ; dat is, tot de hoogte, waarop het reservoir
gelegen is. In de praktijk echter beletten verschillende
oorzaken het water die hoogte te bereiken. Deze oor-
zaken zijn voornamelijk de wrijving van de waterdeeltjes
langs de wanden der buis, en de tegenstand der lucht
tegen den opstijgenden waterstraal.
Artesische putten.
Op verschillende plaatsen behoeft men slechts een
meer of minder diep gat in den grond te graven of te
boren, om overvloedig water te verkrijgen, dat even
als in een fontein opstijgt. Deze bronnen, die men ge-