Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
Opwaartsche drukking.
Daar de vrije oppervlakte der vloeistof horizontaal
moet zijn bij den evenwichtstoestand , zoo zullen ook
de vloeistofdeeltjes in dezelfde horizontale laag gelegen
alle een gelijke drukking moeten ondervinden van de
daarboven gelegen vloeistof!agen; verder moet elke
molecule der vloeistof, die zich in rust bevindt, een
even grooten tegendruk uitoefenen als het zelf onder-
vindt. Hieruit volgt dat de vloeistofdeelen, die in
dezelfde horizontale laag gelegen zijn, te samen een
opwaartsche drukking uitoefenen, gelijk aan de drukking
die op 1 cM^ wordt uitgeoefend , vermenigvuldigd met
het aantal cM^ dat de laag groot is. In een vat, van
gedaante als nevenstaande fig.,
ondervinden dus de vlakken A C
en F B eene drukking van bene-
den naar boven, gelijk aan het
gewicht van een kolom vloeistof
die A C of F B tot grondvlak en
F Gr, de hoogte van den vloeistof-
spiegel, tot hoogte heeft. Men
Fig. 27. kan dit proefondervindelijk aantoo-
nen door een glazen buis van onderen af te sluiten
met een lossen bodem , dien men aan een koordje, door
de buis gaande , vasthoudt, en dit toestel dan in water
te dompelen. Men zal dan zien als men ver genoeg
indompelt, dat, het koord loslatende , de losse bodem
tegen de buis blijft aangedrukt.
Zljdelingsche drukking.
De vloeistofifen drukken ook zijdelings tegen de wan-
den van het vat, waarin zij zich bevinden , en vloeien
daarom weg, als er een opening in zoodanigen wand
aanwezig is.
De grootte der drukking is gelijk aan het gewicht
van een kolom der vloeistof, die tot basis heeft dat
gedeelte van den zijwand, waarop men de drukking
bepalen wil, en tot hoogte, de diepte, waarop het
zwaartepunt van het geperste vlak lager ligt dan de
oppervlakte der vloeistof.