Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
laat, zal het eyenwicht zich herstellen ; het kwik zal de
laagste plaats innemen ; daarop zal het water volgen,
en de olie zal bovendrijven.
Jtrukkliigen , die de vloeistoffen uitoefenen.
Vloeistoffen die in rust zijn, oefenen van wege de
zwaartekracht, waaraan zij onderworpen zijn, drukking
uit op de wanden van het vat, waarin zij zich bevin-
den. Wij zullen achtereenvolgens nagaan : lo. de verti-
cale drukking van boven naar beneden , nederwaartsche
drukking ; 2o. de verticale drukking van beneden naar
boven, opwaartsche drukking , en 3o. de zijdelingsche
drukking.
Sfederwaartsche drukking.
De drukking van een vloeistof op den bodem van een
vat is volkomen onafhankelijk van den vorm van dat
vat; zij hangt slechts af van de grootte van den ge-
drukten bodem en de hoogte van de vloeistof boven den
bodem. Zij wordt gemeten door het gewicht van een
kolom dier zelfde vloeistof, die den bodem van het vat
tot basis en den afstand van het oppervlak tot den
bodem , tot hoogte heeft. Dit staat in de natuurkunde
bekend onder den naam van het hydrostatische paradox.
Vandaar dat men zich vaten kan voorstellen van zeer
verschillenden vormen, maar wier bodems dezelfde grootte
hebben , en waarin het water even hoog staat, zoodat
ieder dezer bodems denzelfden druk zal te verduren
hebben , niettegenstaande de hoeveelheid en dus ook het
gewicht van het water dat zij bevatten, zeer verschil-
lend is. Deze waarheid geeft ons een middel om groote
drukkingen uit te oefenen met een dunnen waterstraal,
mits hij een aanmerkelijke hoogte heeft. Indien men,
bijvoorbeeld , aan een vat, dat reeds met water gevuld
is, verticaal een zeer lange, maar tevens zeer nauwe
buis schroeft, kan men hét vat uit elkander doen sprin-
gen door het weinigje water, dat noodig is , om de buis
te vullen ; immers de bodem van het vat ondergaat
daardoor een drukking, gelijk aan het ontzaglijke ge-
wicht van een kolom water , die den bodem van het vat
tot grondvlak, en de hoogte van het vocht in vat en
buis tot hoogte heeft.