Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Alzoo worden in de vloeistoffen de drukkingen , die
zij aan haar oppervlakte ondervinden , gelijkelijk naar
alle zijden overgebracht. Hetzelfde heeft plaats, als
men zich voorstelt, dat de uitwendige persing op de
oppervlakte door de werking der zwaartekracht vervan-
gen wordt.
Niet alleen echter als op het oppervlak of op een
deel van het oppervlak een drukking wordt uitgeoefend,
maar ook als ergens anders, waar dan ook, op een deel
der vloeistof in een gesloten vat een drukking wordt
uitgeoefend, plant die drukking zich naar alle rich-
tingen met geljjke sterkte voort, wat proefondervinde-
lijk gemakkelijk is aan te toonen. Dit staat in de
natuurkunde bekend onder den naam van ^grondstelling
van Pascal". Een hoogst belangrijke toepassing hier-
van is de Hydraulische pers of waterpers , die na de
behandeling der pompen zal verklaard worden.
Toorwaardcn voor liet evenwicht tier vloel-
stolfen.
Een vloeistof moet, om in rust te zijn, aan twee
voorwaarden voldoen :
lo. De vrije oppervlakte moet loodrecht staan op de
richting der zwaartekracht. Het is duidelijk, dat de
oppervlakte daartoe horizontaal moet zijn ; zoo lang zij
niet horizontaal is , is er geen rust mogelijk.
2o. Elke molecule van een vloeistof, die zich in rust
bevindt, moet in iedere richting gelijke, maar tegenge-
stelde drukkingen ondervinden; want was dit niet het
geval met eenige molecule, zij zou voor de sterkere
drukking wijken , en dus niet in rust zijn.
Indien vloeistoffen van verschillende dichtheid zich in
hetzelfde vat beviuden , zullen zij zich naar orde van
haar dichtheid plaatsen, zoodat die , welke de grootste
dichtheid heeft, zich beneden plaatst; haar scheidings-
vlakken zijn daarbij steeds horizontaal. Ware dit niet
het geval , sommige moleculen zouden meer gedrukt
worden dan de andere, en er zou geen rust, geen even-
wicht in de massa zijn. Als voorbeeld kan men in een
flesch olie, water en kwik doen. Als men dan de flesch
terdege schudt, zullen de vloeistoffen zich onder elkan-
der mengen; maar zoo men daarna de flesch in rust