Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
van borda ? — Verklaar de inrichting van de horizontale
balans. — Ook van de bascule of brugbalans. — Zeg ook iets
van den unster en den briefweger. — Hoe zijn de veerbalan-
sen ingericht? — Geef een beschrijving van de katrol en van
het windas. — Wanneer is er bij deze werktuigen even-
wicht ? — Welke verschillende wijzigingen van het windas
zijn u bekend ? — Waartoe dient het hellend vlak ? — Wan-
neer heeft daarby evenwicht plaats? — Beschryf de wig en
de schroef. — Noem mij de wetten van het evenwicht bij deze
werktuigen. — Wat zijn samengestelde werktuigen? — Wat
onderscheidt men in een samengesteld werktuig ? — Waartoe
dienen riemen en raderen ?
ZESDE HOOFDSTUK.
Hydrostatica. - Drukking der vloeistolFen. — Gelijke druk-
king naar alle zijden. — Voorwaarden voor het evenwicht der
vïoeistoflfen. — Drukkingen, die de vloeistoffen uitoefenen. -
Evenwicht der vloeistoffen in communiceerende vaten. — Wa-
terleidingen. — Fonteinen. — Artesische putten. — Sluizen.
Hydrostatica.
Dat gedeelte der natuurkunde, hetwelk zich bezig
houdt met de wetten van het evenwicht der vloeistoffen
en van den druk, dien zij uitoefenen, heet hydrostatica.
Drukking der vloeistoffen.
Ook de vloeistoffen zijn aan de zwaartekracht onder-
worpen ; zij worden daarenboven door den dampkring
gedrukt, en kunnen ook nog andere drukkingen onder-
gaan. Haar voornaamste eigenschap is de groote be-
wegelijkheid der deeltjes over elkander, zoodat zij altijd
den vorm aannemen van het vat, waarin zij zich bevin-
den , zoo zij in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn;
waaruit volgt dat zij van gedaante kunnen veranderen,
zonder dat hun volume eenige verandering ondergaat.
Gelijke drukking naar alle zijden.
De vloeistoffen brengen de drukking, die op een enkel
punt van haar massa wordt uitgeoefend, gelijkelijk naar
alle zijden over.
Wanneer een vloeistof in eenig vat in rust is, kan
men haar aanmerken, als te bestaan uit een zeker aan-