Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
Fig. 26.
Tot de tussohenwerktuigen, die bestemd zijn de be-
weging regelmatig te doen zijn, als het krachtwerktuig-
niet altijd evenveel kracht uitoefent, of als het arbeids-
werktuig niet altijd evenveel arbeid te verrichten heeft,
behooren het vliegwiel en de centrifugaal-regnlateur,
die wij hier echter niet beschrijven kunnen.
Bij al de, in dit hoofdstuk behandelde, werktuigen
geldt, de wrijving buiten rekening gelaten, de wet van
het behoud van het arbeidsvermogen. Daar echter
steeds een gedeelte van het, aan het werktuig meege-
deelde arbeidsvermogen, verbruikt wordt om de wrij-
ving te overwinnen, zoo moet steeds opnieuw arbeids-
vermogen aan het werktuig worden meegedeeld: een
zoogenaamd perpetuum mobile (een werktuig dat, een-
maal in beweging gebracht, steeds , zonder toevoeging
van arbeidsvermogen, door zou blijven werken) kan
dus niet bestaan.
VRAGEN.
Wat verstaat men onder arbeid? — Hoe wordt hij geme-
ten ? — Wat is arbeidsvermogen ? — Welke soorten van ar-
beidsvermogen zijn er, en wat valt hierbij op te merken ? —
Wat zijn de wetten voor het behoud van het arbeidsvermo-
gen ? — Wat verstaat men door oen werktuig ? — Waartoe
dienen zij ? — Welke zijn de enkelvoudige werktuigen ? —
Wat is een hefboom ? — Welke zijn de drie soorten van hef-
boomen ? — Wanneer is er bij dit werktuig evenwicht ? —
Welke weegwerktuigen kent gij ? — Waaruit bestaat de ge-
wone balans ? — Welke eigenschappen moet een goede balans
bezitten ? — Waarin bestaat de manier van dubbele weging