Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
over te brengen ; 2o. de beweging te doen veranderen
van aard en richting ; S». de beweging te regelen. Om
de beweging naar een andere plaats voort te geleiden ,
maakt men dikwijls gebruik van den riem zonder einde.
Om een schijf, die aan het krachtwerktuig verbonden
is, en dus in de beweging daarvan deelt, is een riem
geslagen , wiens uiteinden aan elkander gehecht zijn ,
en welke ook om een andere schjjf loopt, die aan de
eene of andere as van het arbeidswerktuig bevestigd is.
Als de riem genoeg gespannen is en daardoor genoeg-
zame wrijving op de schijven uitoefent, zal hij de be-
weging der eene schijf op de andere overbrengen. Zijn
nu de schijven even groot, dan geschiedt deze over-
brenging met gelijke snelheid; maar verschillen zij in
diameter, dan is de beweging der kleinste zooveel
maal sneller dan die der grootste, als haar middellijn
in die der grootste begrepen is.
Wanneer de beide deelen van den riem , die niet in
aanraking met de schijven zijn, elkander kruisen, noemt
men den riem gekruist, zie fig. 25. Is dit niet het
geval, zoo als in fig. 26, dan spreekt men van een open
Fig. 25.
riem. Bij den laatste bewegen de schijven zich in
dezelfde , bij den eerste in tegengestelde richting.
De riem zonder einde dient dus niet alleen om de
werking der kracht naar een andere plaats over te
brengen, maar ook, als de schijven ongelijke middel-
lijnen hebben, om de snelheid der beweging te vermeer-
deren of te verminderen; of, zoo de riem gekruist is,
om de richting der beweging te veranderen. Nog meer
dan van zulke riemen maakt men tot het bereiken van
nagenoeg dezelfde bedoelingen van raderwerken gebruik.