Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
windboom , die door den vaar gaat, of op diens kop is
aangebracht, rond bewogen , w-aarbij de kracht een weg
beschrijft, evenwijdig aan den schroefdraad.
Uit het aangevoerde volgt, dat bij de schroef Last
tot Macht zal staan als de omtrek, dien de macht door-
loopt , tot den spoed van de schroef; want terwijl de
last de hoogte tusschen twee schroefdraden rijst, moet
de macht dien geheelen cirkel doorloopen.
Samengestelde werktuigen.
Door vereeniging van twee of meer dezer enkelvou-
dige werktuigen ontstaan de samengestelde. Deze ver-
eeniging heeft op zeer verschillende wijzen plaats, waar-
door dikwijls zeer samengestelde werktuigen ontstaan ,
die soms zoo zijn ingericht, dat met een zeer kleine
kracht een groot arbeidsvermogen wordt overgebracht.
In zulke samengestelde werktuigen onderscheidt men :
lo. het krachtwerktuig, namelijk dat deel der samen-
stelling , waarop de kracht onmiddellijk werkt; 2°. het
arbeidswerktuig, of dat, hetwelk onmiddellijk den arbeid
verricht, en 3o. een of meer tusschenwerktuigen, die
het arbeidsvermogen van het krachtwerktuig naar het
arbeidswerktuig overbrengen.
Wij zullen het gezegde met een voorbeeld ophelderen.
Om oude palen van bruggen en schoeiingen uit den grond
te halen , gebruikt men een werktuig , dat hier en daar
onder den naam van kiezetrekker bekend is, en dat ge-
woonlijk op het voorste gedeelte van een vaartuig
ligt. Om den paal wordt een ketting geslagen, die
om de rol van een braadspit gewonden wordt. Het
einde van de handspaak is verbonden met het losse
blok van een takelgestel, dat uit verscheidene ka-
trollen bestaat; terwijl het touw van dit takelgestel
weder om de spil van een kaapstander gewonden is,
aan wiens windboomen de werklieden geplaatst zijn.
Hier is dus het braadspit het arbeidswerktuig; de
kaapstander het krachtwerktuig, terwijl het takelgestel
het tusschenwerktuig uitmaakt.
De tusschenwerktuigen dienen dikwijls enkel tot groo-
tere uitwerking van de kracht, maar zij worden ook
dikwerf met andere bedoelingen aangewend. Deze zijn
voornamelijk: lo. de beweging naar een andere plaats