Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
is dus ook een eenparig versnellende beweging, daar
B C
de verhouding - steeds dezelfde is.
A. O
Het hellend vlak wordt menigvuldig gebruikt, waar
zware lasten met betrekkelijk geringe kracht in de
hoogte gebracht moeten worden. Daarom treft men op
de scheepstimmerwerven de scheepshellingen aan , en
bedient men zich bij het laden van zware vrachten op
wagens, bjj het brengen van groote vaten uit en in
kelders, bij het aanleggen vau wegen op een terrein ,
dat niet waterpas is, bij den oprit tot bruggen en dijken
gedurig van hellende vlakken. In al die gevallen kan
men door de hoogte der helling in betrekking tot de
lengte gering te nemen, met een betrekkelijk kleine
kracht een grooten last verplaatsen , indien men maar
in het oog houdt, dat ook hier de regel doorgaat, dat
men aan den doorloopen weg en dus aan tijd verliest,
wat men aan kracht wint. Men heeft wel geringer
kracht noodig, maar die moet ook zooveel te langer
werkzaam zijn. Daarenboven wordt een aanmerkelijk
deel van de beweegkracht gebruikt, om de wrijving
te overwinnen, die bij het hellend vlak vrij aanmer-
kelijk is.
Laten we de wrijving buiten rekening dan blijkt ook
hier weer ten duidelijkste de wet van het behoud van
het arbeidsvermogen.
Wig en üchroef.
Bij deze berust de verhouding tusschen last en macht
op dezelfde gronden , als bij het hellend vlak. De wig
toch is een vereeniging van twee hellende vlakken,
die met hun basis tegen elkander geplaatst zijn, en
waarbij de kracht op den rug der wig en dus even-
wijdig met deze vereenigde basis wordt aangewend.
Daarom zal bij de wig de verhouding tusschen last en
macht dezelfde zjjn, als die tusschen de lengte van de
wig en de dikte.
Het gebruik van de wig is tweeërlei: zij dient na-
melijk óf om de deelen van een voorwerp van elkander
te scheiden, of om twee voorwerpen vast tegen elkander
te drukken. Tot het eerste doel gebruikt men bijlen en
beitels , scharen en messen, spaden en zwaarden ; tot