Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
nen die kracht in twee andere ontbinden, waarvan a f
loodrecht op, en aft evenwijdig aan de helling A C is ;
a & is dan de kracht, die het lichaam langs de helling
naar beneden drijft; terwijl a f het er tegen aandrukt
en werkzaam is, om de helling door te buigen. Er is
dus slechts een kracht tegengesteld gericht en gelijk
aan a h noodig, om een last, welks gewicht door a c
gemeten wordt, het afglijden te beletten.
Om te zien , hoe de verhouding tusschen last en macht
hier afhangt van de meerdere of mindere helling van
het vlak, merken wij op dat, daar a f en a c loodrecht
op A C en A B staan, de hoeken bac en AGB gelijk,
en daarom de rechthoekige driehoeken bac en B C A
gelijkvormig zijn , zoodat ac : ah — k.Q : B C ; dat is
de last staat tot de macht, als de lengte van het hel-
B C
lend vlak tot zijn hoogte, of a ö = —— X a c.
A C
Het is echter juist niet noodzakelijk, dat de kracht
evenwijdig met de schuine zijde van het hellend vlak
werkt; men kan haar in verschillende andere richtingen
aanbrengen, maar daardoor zal de verhouding minder
voordeelig worden. Was de macht aangebracht in de
richting van A B , dan zou men bij de ontbinding van
a c gevonden hebben a d en a h, die beide blijkbaar
grooter zijn dan a b en a f; iets dat te voorzien was,
daar bij deze richting van de kracht, het voorwerp
tegen het hellend vlak wordt aangedrukt.
Om nu hier de verhouding tusschen last en macht te
bepalen, leiden wij uit de gelijkvormige driehoeken ca (Z
en A B C de evenredigheid afac.-a(i=rAB:BC;
dat is, de last staat tot de macht, als de basis van het
R O
hellend vlak tot de hoogte, ot a d = X a c.
A. ß
Daar de kracht a b , waarmee het lichaam langs het
D p
hellend vlak bewogen wordt,--maal het gewicht van
A C
het lichaam is, zal ook de snelheid van beweging langs
B C
het hellend vlak slechts - maal de versnelling der
A C
zwaartekracht zijn. De beweging langs het hellend vlak
HELGE, ÏTatuurk. 1 5(Ie druk. 5