Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
den last, terwijl aan het andere de kracht werkt. Bij een
losse katrol (zie fig. 21) daarentegen hangt de last aan
een haak van het blok of den beugel, zoodat de katrol
tegelijk met den last rijst en daalt. Het eene einde van
het touw is dan aan een vast punt bevestigd, terwijl
aan het andere weder de macht werkt.
Bij de vaste katrol moeten last en
macht gelijk zijn om evenwicht te
maken ; zoodat zjj niet gebruikt wordt
om met weinig kracht veel arbeid te
verrichten , maar wel om de richting
der beweging te veranderen. Im-
mers , veronderstel dat de touwen
verticaal naar beneden hangen, dan
zijn hun richtingen raaklijnen aan
den omtrek van de schijf en de beide
raakpunten liggen met het middel-
punt in één lijn. Die lijn kan aan-
Fig. 20. gemerkt worden als een hefboom
van de eerste soort met gelijke armen, en bij zulk een
hefboom is er alleen bij gelijkheid van last en macht
evenwicht. Hangen de touwen niet verticaal naar be-
neden , dan heeft dit op de verhouding geen invloed ;
alleen verandert onze denkbeeldige hefboom dan in een
^ gebrokenen met gelijke armen, waar-
bij de krachten alweder loodrecht op
de richting der armen werken.
Bij een losse katrol kunnen wij de
horizontale middellijn der schijf als
een hefboom van de tweede soort
beschouwen, wiens lastpunt in den
nagel ligt, terwijl de uiteinden dier
middellijn, waar de touwen de schijf
verlaten, het macht- en het steun-
punt voorstellen, en wel natuurlijk
zoo, dat het vaste touw als steun-
punt dient en de macht aan het losse
touw werkt. Daar nu de hefbooms-
arm van de macht (de middellijn) dub-
bel zoo groot is als die van den last
(straal der schijf), is er evenwicht als
Fig 21. macht half zoo groot is als de last.