Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
daarentegen dikkere veeren, die niet zoo gemakkelijk
buigen. Sommige bestaan uit een metalen cilinder,
waarin een spiraalveer besloten is. Midden door de veer
loopt een stang , die van boven uit de dekplaat van den
cilinder te voorschijn komt, en beneden van een plaatje
voorzien is, dat tegen de spiraal rust en deze samen-
drukt, als men er de stang tracht uit te halen. De
stang draagt aan haar boveneinde een ring om het werk-
tuig er aan vast te houden ; terwijl de cilinder een haak
heeft, om er datgeen aan te hangen, waarvan men het
gewicht wil kennen en dat, naarmate het zwaarder is,
den cilinder verder naar beneden trekt. Daardoor krijgt
de stang gelegenheid, zich verder buiten den cilinder
te vertoonen; zoodat men de zwaarte van het voorwerp
op de zichtbaar geworden verdeeling van de stang kan
aflezen.
Andere werktuigen van deze soort bestaan uit een
cirkelvormig of langrond gebogen stalen reep, die door
de zwaarte van het aangehangen voorwerp een lang-
werpiger gedaante verkrijgt eu waarbij een wijzer, die
over een verdeelden boog loopt, het aantal kilogrammen
aanwijst.
Al deze werktuigen kunnen ook als krachtmeters of
dynamometers gebruikt worden, waartoe niets anders
noodig is, dan den haak aan eenig onbewegelijk punt
te verbinden en de kracht, wier grootte men onderzoe-
ken moet, op den ring te doen werken. Wil men bij-
voorbeeld onderzoeken, hoeveel trekkracht men kan
uitoefenen, dan sla men den haak in een kram van den
muur, trekke uit al zijn macht, en zie hoeveel kilo-
grammen krachts door den dynamometer worden aan-
gewezen.
De katrol en het windas zijn een paar werktui-
gen , die veel gebruikt worden, en die wij hier bijeen
voegen, omdat de verklaring van beider werking geheel
op die van den hefboom steunt.
Een katrol is een schijf, die om haar middelpunt
draaien kan , en op haar rand voorzien is van een sleuf
of groef, waarover een touw loopt. Als deze schijf door
middel van den beugel of het blok, waarin zij draait, aan
eenig vast punt is opgehangen, noemt men het een vaste
katrol (zie fig. 20); het eene eind van het touw draagt