Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
evenwicht is. Aan het einde van den kortsten arm
hangt het voorwerp, dat men wegen wil; de langste
arm is door inkepingen in een aantal gelijke deelen
verdeeld, waarbij cijfers gesteld zijn , die de gewichten
aanwijzen, en draagt een gewicht, dat over de geheele
lengte van den arm heen en weder geschoven kan wor-
den. Het gewicht van het voorwerp wordt hier dus be-
paald door de lengte van den hef boomsarm. De unster
heeft het voordeel, dat men slechts één gewicht noodig
heeft, maar kan voor nauwkeurige wegingen niet dienen.
Fig. 19 stelt een briefweger voor. Een sierlijk gebo-
gen hefboom, die in a zijn steunpunt heeft, draagt een
schaaltje b , waarop men een brief of ander licht voor-
werp kan plaatsen, waarvan men het gewicht begeert
te kennen. Aan dien hefboom is bij a een wijzer ver-
bonden , wiens uiteinde c zich langs het vierde gedeelte
eens cirkels voortbeweegt, zoodra de arm, waaraan het
schaaltje hangt, naar beneden gaat. Op dit cirkelstuk
staan cijfers, die grammen aanwijzen. Als het werk-
tuig goed verticaal staat en het schaaltje onbelast is,
hangt ook de wijzer verticaal
naar beneden, en zijn uiteinde
staat op het nulpunt Wijst
hij onbelast dit punt niet aan,
dan is dit een bewijs, dat de
briefweger niet verticaal staat
en men moet dit door middel
van de stelschroef bij d ver-
helpen. Dat bij het gebruik
de wijzer te hooger klimt,
naarmate het schaaltje meer
belast is , en hij de zwaarte
van het gewogen voorwerp
aanwijst, zal wel geen verdere
opheldering behoeven.
Fig. 19. De veerbalans en de kracht-
meter of dijnamometer zijn weegwerktuigen, waarbij men
zich niet van een hefboom maar van de veerkracht
eener stalen veer bedient. Men vindt ze in zeer ver-
schillende vormen en grootte, en bezigt voor werktui-
gen , die tot het wegen van geringe gewichten bestemd
zijn, licht buigbare veeren; voor grootere gewichten