Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
vooral op winkeltoonbanken, verschillende voordeelen.
Zij bestaat uit een langwerpig vierkant kastje, waaruit
twee staven te voorschijn komen, die twee vlakke schalen
dragen. In het kastje vindt men vooreerst een evenaar,
Fig. 15.
die evenals bij de gewone balans op twee messen ge-
makkeljjk beweegbaar is. Had men aan dezen evenaar
de beide staven verbonden , die de schalen dragen, dan
zou het werktuig alleen bruikbaar zijn, zoolang het
zwaartepunt van de belasting der schalen op haar mid-
den drukte, want bij de minste verplaatsing naar bui-
ten of naar binnen, zou daardoor de hei boomsarm
grooter of kleiner worden. Ook zouden de schalen bij
den minsten doorslag haar evenwijdigen stand verliezen.
Om dit te voorkomen , draagt ieder uiteinde van den
evenaar door middel van een staafje B C, dat in B
draaien kan, een horizontale staaf C D, die in D is
opgehangen aan het einde E van een hefboom E F, die
in F zijn steunpunt heeft, en door een strop G H aan
den evenaar verbonden is. Ilet punt G ligt meestal
midden tusschen O en B en dan ligt ook H in het
raidden van E F. In alle gevallen moet O G : G B m
F H : H E ; waaruit bij eenig nadenken lichtelijk is af
te leiden, dat de punten C en D altijd evenveel moe-
ten dalen ; dat daardoor zoowel C D als de vlakke
schalen geen oogenblik hun horizontalen stand verlie-
zen , en het voor het evenwicht onverschillig is, waar
ergens in die schalen de belasting wordt aangebracht ,
omdat die belasting toch altijd voor een evenredig ge-
deelte op B, voor het overige op G drukt. Om te we-
ten of de belasting der beide schalen werkelyk gelijk
is , heeft men slechts te zien of de beide pijltjes by m