Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
zorgen dat de halans licht zij, en dat het zwaartepunt
zoo dicht mogelijk hij de as en onder de as komt te
liggen.
Bovendien geeft de vergelijking (a) nog deze uit-
komst :
Het is gewenscht de hefboomsarmen een groote lengte
te geven; want daardoor krijgt O E , en dus ook het
moment van p voor een zelfde bedrag van p een groo-
tere waarde.
Met het oog op de doorbuiging der balans heeft dit
natuurlijk in de practijk zijn grenzen.
Men kan ook met een balans, die niet volkomen juist
is, nauwkeurig het gewicht van eenig lichaam vinden,
door de manier van dubbele weging van boeda. Daar-
toe plaatst men in een der beide schalen het lichaam,
dat gewogen moet worden, en brengt, door in de andere
schaal zand, steentjes of stukjes lood te doen, de ba-
lans in evenwicht. A'u neemt men het voorwerp uit de
schaal, en vervangt het door zooveel gewicht tot er op-
nieuw evenwicht ontstaat. Het is duidelijk dat dit dan
ook het gewicht van het gewogen voorwerp is.
Fig. 14.
De horizontale balans of balans van Roberval, waar-
van fig. 14 een afbeelding en fig. 15 de samenstelling
vertoont, is slechts een wijziging van de voorgaande.
De weinige ruimte die zij inneemt, de gemakkelijkheid
waarmede zij te verplaatsen is, en de beweegbaarheid
der schalen , die hier niet aan koorden hangen, maar
vrij op twee staven geplaatst zijn, verschaft haar,