Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
een gering verschil in gewicht aan te toonen, moet lo,
de evenaar zeer bewegelijk om zijn standpunt zijn. Dit
wordt verkregen door hem op gezegde wijze op te han-
gen door middel van een stalen mes, waarvan het scherp
op een gepolijst stalen plaatje of op een plaat van agaat
rust; maar de as en de ophangpunten der schalen
moeten in één lijn liggen ; 2°. het zwaartepunt van den
evenaar moet zich dicht onder het ophangpunt bevinden.
Is het te laag geplaatst, dan noemt men de balans
ongevoelig of lui. Er is dan een aanzienlijk overwicht
noodig, om de tong te doen doorslaan. Bevindt zich
het zwaartepunt boven het ophangpunt, dan noemt men
de balans dol of gek ; het is dan onmogelijk haar in
evenwicht te brengen. Eindelijk als het zwaartepunt in
het ophangpunt valt, is de balans onverschillig, dat is,
zij maakt bij gelijke belasting van de beide schalen bij
eiken stand van den evenaar evenwicht.
De voorwaarden, waaraan eene goede balans moet
voldoen , blijken op de volgende wijze:
Laten O de as van de balans en A en B de ophang-
punten van de schalen voorstellen en zij Z het zwaarte-
punt van de balans. "Wil er nu evenwicht zijn bij ge-
lijke belasting der schalen, dan moeten de hefbooms-
armen even lang zijn, en de balans zich horizontaal
daatsen ; want dan zijn de momenten van de krachten
? ten opzichte van O gelijk en heffen elkaar op j
P X Ari = P X Tevens blijkt dat de kracht G ,
dat is het gewicht van de balans, door de as moet
gaan , daar anders het moment van Gr niet nul zou zijn,
en dat moment bij het moment van één der krachten
P zou komen. Daaruit volgt dat ook de beide hef-
boomsarmen even zwaar moeten zijn.
Plaatsen we nu in één der schalen, b.v. B, een over-
wicht p, dan kan de balans in den stand AB niet meer
in evenwicht zijn. Nemen we nu aan dat de balans
opnieuw in evenwicht komt in den stand A^ B^, dan
zal het zwaartepunt Z verplaatst zijn naar Z^, en kun-
nen we ons de resultante der krachten P = 2 P voor-
stellen als werkende in c het midden van A^ B^; het
moment van het overwicht p zal nu evenwicht maken
met de momenten van G en 2 P of:
p X OE = GxOD4-2PxOC.... (a).