Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
noch verlies van arbeidsvermogen ; het arbeidsvermogen
wordt alleen in anderen vorm overgebracht.
Weegwerktulgen.
De weeg werktuigen zijn bijna altijd hef boomen , ge-
woonlijk van de eerste soort, die dienen om het gewicht
•der lichamen te bepalen. Men onderscheidt als ver-
schillende soorten: de gewone balans, de horizontale
balans, de bascule of brugbalans, de unster of romeinsche
balans, den briefweger en verschillende veerbalansen,
krachtmeters of dynamometers.
De gewone JaZans be-
staat uit een rechten
hefboom van de eerste
soort, dien men den even-
aar noemt •, hij rust met
het mes , dat zich in het
midden bevindt, en dat
uit een stukje hard staal
bestaat en eon scherpen
onderkant heeft, op het
zoogenaamde kussen, dat
Fig. 12. ook uit gehard en ge-
polijst staal of agaat bestaat, om alzoo de wrijving te
verminderen. De beide armen zijn even lang en even
zwaar ; aan hun uiteinden hangen de schalen, bestemd,
de eene voor de voorwerpen die men wil wegen, de
andere voor het gewicht, waarmede zij evenwicht
moeten maken. Wanneer de schalen ledig zijn, plaatst
zich de evenaar horizontaal. Op het midden er van
staat een naald, gewoonlijk de tong genoemd, die dan
loodrecht naar boven wijst en juist in het zoogenoemde
huisje staat, dat gevormd wordt door die beide staafjes,
die de kussens dragen, waarop het mes rust, en waar-
aan het geheele toestel hangt.
Elke goede balans moet juist en gevoelig zijn. Om
juist te zijn, dat is, om nauwkeurig het gewicht van
het gewogene aan te geven, moeten lo. de armen van
den evenaar even lang en onbuigzaam zijn, en 2o. het
zwaartepunt en het ophangpunt moeten, wanneer de
evenaar horizontaal is, verticaal onder elkander liggen.
Om gevoelig te zijn, dat is, om in staat te zijn zelfs