Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
macht evenwicht zou maken en entbinde deze in twee
andere krachten, de eene loodrecht op en de andere
evenwijdig aan de richting van den hefboom. De
eerste zal de drukking op het steunpunt aanwijzen, de
tweede het vermogen dat werkzaam is, om den ge-
heelen toestel, over het steunpunt heen, weg te
schuiven.
Bij niet evenwijdige krachten wijst ons het parallelo-
gram van krachten al weder den weg , zoo men slecht»
de niet evenwijdig werkende krachten tot zulke herleidt,,
die loodrecht op den hefboom staan. Men vindt dan
door een gemakkelijke meetkundige beschouwing, dat
er evenwicht is, als men voor momenten noemt de
producten van de grootte der krachten en de lengte der
loodlijnen uit het steunpunt op hun richting neêrgelaten.
Bij den gebroken hefboom, dat is zoodanig een, waarbij
de beide armen niet in dezelfde rechte lijn liggen, en
bij den gebogen hefboom gaat dezelfde wet door.
Uit den regel, dat bij den hefboom evenwicht is,
als de momenten gelijk zijn, volgt, dat bij even lange
hefboomsarmen ook last en macht aan elkander gelgk
zijn, en dat een kleine kracht evenwicht kan maken
met een grooten last, mits de eerste aan een langen, de
tweede aan een korten arm werkt; zoodat men in den
hefboom een middel bezit om met een kleine kracht
groote lasten te verplaatsen; maar ook om door de
aanwending van veel kracht groote snelheid aan betrek-
kelijk lichte lichamen te geven.
De wet van het behoud van arbeidsvermogen blijkt
bij de hefboomen zeer duidelijk. Wanneer toch de hef-
boomsarm van de macht driemaal grooter is dan de
hefboomsarm van den last, dan is wel is waar de macht
driemaal kleiner dan de last, doch die driemaal klei-
nere macht moet over een driemaal grooteren afstand
verplaatst worden dan de last.
Om b. V. den last één Meter hoog op te heffen moet
de macht drie Meter verplaatst worden.
Is omgekeerd de macht eenige malen grooter dan de
last, dan zal de afstand, waarover die macht moet ver-
plaatst worden, hetzelfde aantal malen kleiner zijn dan
de afstand waarover de last verplaatst wordt.
Men heeft dus bij het gebruik van hefboomen winst