Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Men onderscheidt drie soorten van hefboomen.
lo. De hefboom van de eerste soort is die , waarbij
het steunpunt tusschen den last en de macht ligt.
Voorbeelden zijn: de koevoet, de balans, de schaar,
de nijptang , enz.
2o. De hefboom van de tweede soort, waar de last
zich tusschen het steunpunt en de macht bevindt;
voorbeelden: de riemen van een roeiboot, de kruiwa-
gen , enz.
3o. De hefboom van de derde soort, waar de macht
tusschen den last en het steunpunt geplaatst is; voor-
beelden zijn : de vuurtang, de trede van het scharen-
slijperswiel en de draaibank.
Bij loodrecht werkende krachten, bijvoorbeeld bij ge-
wichten die aan den hefboom hangen of er op rusten ,
is elk dezer drie soorten van hefboomen in evenwicht
en dus in rust , als de grootte van last en macht om-
gekeerd evenredig is aan de lengte van den arm, waaraan
zij werken ; dat is: aan den afstand van ieder hunner
van het steunpunt; met andere woorden : wanneer men
elke kracht vermenigvuldigt met de lengte van den
hefboomsarm, waaraan zij werkt, moeten deze producten
gelijk wezen, zal de hefboom in rust zijn. Daar men
nu gewoon is dit product het statisch moment eener
kracht te noemen , geldt voor alle hefboomen deze wet:
dat er evenwicht bestaat, als de ynomenten der beide
krachten gelijk zijn. Werken er meer dan twee krachten
aan denzelfden hefboom , dan is de som der momenten
van alle krachten, die aan den eenen arm werken,
gelijk aan de som der momenten aan den anderen arm.
Dat dit noodzakelijk zoo wezen moet, volgt uit het
vroeger gezegde. Men boude slechts in het oog, dat
het steunpunt van den hefboom in de plaats komt van
het aangrijpingspunt der resultante; waaruit blijkt, dat
de drukking op het steunpunt van den hefboom geljjk
is aan de grootte dier resultante. Als last en macht
niet loodrecht, maar toch evenwijdig werken , gaat al
het gezegde evenzeer door ; alleen is dan de drukking
op het steunpunt minder. Om de grootte er van te
bepalen dient het parallelogram van krachten. Men
onderzoeke eerst, welke kracht, evenwijdig met last en
macht, en aangebracht in het steunpunt, met last en
4*