Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Omtrent het arbeidsvermogen hebben we dus deze
wetten :
lo. Geen arbeidsvermogen Mn uit niet ontstaan.
2°. Geen arbeidsvermogen kan vernietigd worden.
Werktuigen.
Wanneer een lichaam op een ander lichaam kracht
uitoefent, dat is : het in beweging brengt of tracht te
brengen, kan dit onmiddellijk of middellijk geschieden.
Ik kan met de hand een bal voortslaan, maar ik kan
daartoe ook een stok gebruiken. In het eerste geval
brengt mijn bewegende hand den bal in beweging ; in
het tweede beweegt mijn hand den stok en de stok den
bal. Elk toestel, door middel waarvan de werking
eener kracht op een ander lichaam wordt overgebracht,
is een werktuig. Hieruit blijkt dus, dat het werktuig
immer tusschen het bewegende en het bewogene lichaam
geplaatst is.
Werktuigen ontwikkelen dus zelf geen kracht; zij
brengen slechts de werking eener kracht, dat is den
arbeid door haar verricht, op een ander punt over;
waaruit volgt, dat het gebruik van werktuigen nimmer
kan dienen om den arbeid van eenige kracht te ver-
meerderen. Eu toch zijn zij hoogst nuttig. Zjj dienen
namelijk lo. om de richting eener kracht te veranderen ;
2o. om met opoffering van snelheid een kleine kracht
veel arbeid te doen verrichten ; 3o. om met opoffering
van kracht veel snelheid aan eenige beweging mede te
deelen.
Een korte beschouwing van de voornaamste enkel-
voudige werktuigen zal u van het gezegde volkomen
overtuigen. Zij zijn de hefboom, de katrol, het windas,
het hellend vlak, de wig en de schroef; uit een oordeel-
kundige vereeniging van twee of meer van deze bestaan
zelfs de meest samengestelde werktuigen.
Hefboom.
Een hefboom is een onbuigzame, rechte, kromme of
gebroken staaf, die om een vast punt beweegbaar is.
Dat punt heet het steunpunt; de kracht die den hef-
boom in beweging brengt, de macht; de tegenstand ,
die overwonnen moet worden, de last.