Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Overgang van de belde soorten van ar-
beidsvermogen In elkaniler. Behoud van ar-
beidsvermogen.
Wanneer men een lichaam in verticale richting naar
boven werpt, dus het een zekere snelheid geeft, dan
deelt men aan dat lichaam eene hoeveelheid arbeids-
vermogen van beweging mede. Bij het stijgen vermin-
dert de snelheid en dus ook de hoeveelheid arbeids-
vermogen van beweging ; het lichaam komt echter op
zekere hoogte boven de oppervlakte van de aarde en
heeft dus arbeidsvermogen van plaats gekregen. Is de
snelheid uitgeput, stijgt het niet meer, dan heeft het
ook geen arbeidsvermogen van beweging meer, doch
alleen arbeidsvermogen van plaats.
Bij de daling, die nu volgt, vermindert weer het
arbeidsvermogen van plaats, doch daarvoor komt dan
arbeidsvermogen van beweging.
Laten we bijkomende weerstanden, zooals die der
lucht, buiten rekening, dan komt het lichaam met de-
zelfde snelheid op zijn punt van uitgang terug als
waarmede het opgeworpen is ; het heeft dus weer dezelfde
hoeveelheid arbeidsvermogen van beweging als er aan-
vankelijk aan meegedeeld is.
Wij zien alzoo dat het arbeidsvermogen van bewe-
ging is omgezet in arbeidsvermogen van plaats en dit
weer in arbeidsvermogen van beweging. Hierdoor is
ook de slingerbeweging te verklaren.
Een lichaam bezit uit zich zelf geen arbeidsvermo-
gen , maar is er eenmaal arbeidsvermogen aan meege-
gedeeld, dan kan het dit aan andere lichamen meedeelen.
Voorbeelden en toepassingen hiervan vinden we in het
heiblok , het slaan met hamers , het dorschen , bij het
rangeeren met spoorwagens enz.
Talrijke onderzoekingen nu hebben geleerd dat bij den
overgang van de beide soorten van arbeidsvermogen in
elkander en bij den overgang van het arbeidsvermogen
van het eene lichaam op het andere nooit arbeidsver-
mogen verloren gaat, en wordt het arbeidsvermogen
niet in ander merkbaar arbeidsvermogen omgezet, dan
wordt het omgezet in warmte.
Dit noemt men de wet van het behoud van het ar-
beidsvermogen.
HELGE, Natuurk. 1 5de druk. 4