Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Werken meerdere krachten op een lichaam, dan kun-
nen die door ééne enkele kracht vervangen worden en
onder den afstand waarover de kracht verplaatst wordt
verstaat men de projectie van den weg, dien het lichaam
heeft afgelegd, op de richting van de kracht.
Wij kunnen dus in 't algemeen zeggen : De arbeid is
gelijk aan het product van de kracht (uitgedrukt in
kilogrammen) en den weg door het aangrijpingspunt in de
richting der kracht afgelegd (uitgedrukt in meters).
Arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen van
beweging en arbeidsvermogen van plaats.
Elk persoon, elk lichaam , dat in staat is arbeid te
verrichten , bezit arbeidsvermogen.
Elk mensch, elk dier kan een voorwerp optillen,
lasten vervoeren en bezit dus arbeidsvermogen.
Een opgetrokken gewicht, een gespannen veer kan
een uurwerk doen loopen, stroomend water kan mo-
lens , de wind kan schepen in beweging brengen; het
gewicht, de veer, het stroomend water en de wind
bezitten dus arbeidsvermogen.
Bij machines spreekt men van paardekracht, — men
zegt dat een machine een vermogen heeft van één
paardekracht wanneer zij 75 kilogrammeters arbeid per
seconde kan verrichten.
Een lichaam dat zich beweegt bezit arbeidsvermogen;
dit arbeidsvermogen noemt men arbeidsvermogen van
beweging.
Het arbeidsvermogen van beweging is rechtevenredig
met de massa en met het vierkant van de snelheid.
Een lichaam op zekere hoogte boven de oppervlakte
van de aarde gebracht kan vallen, en gedurende den val
arbeid verrichten ; de hoeveelheid arbeid dien het lichaam
dan kan verrichten hangt af van de plaats die het
lichaam inneemt.
Ook de plaats die de deelen van een zelfde lichaam
ten opzichte van elkaar innemen , b. v. door buiging,
rekking , drukking of wringing, kan arbeidsvermogen
opleveren.
Bezit een lichaam, of een deel van een lichaam, door
de plaats die het inneemt arbeidsvermogen, dan noemt
men dit arbeidsvermogen van plaats.