Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
bij een lichaam plaats heeft? — Geef de plaats op van het
zwaartepunt hij eenige regelmatige lichamen. — Geef eenige
toepassingen van de leer van het zwaartepunt. — "Welk werk-
tuig kan dienen om de veranderlijke grootte van de zwaarte-
kracht te bepalen ? — "Waarin bestaat de slinger ? — "Wat
noemt men een slingering? — "Wat verstaat men door slin-
gerboog , slingerwijdte of amplitudo ? — Noem raij de wetten
van den slinger. — "Wat verstaat men door een enkelvoudi-
gen, wat door een samengestelden slinger. — "Welke zijn de
voornaamste toepassingen van den slinger ?
VIJFDE HOOFDSTUK.
Arbeid , hoe hij gemeten wordt. — Arbeidsvermogen ,. ar-
beidsvermogen van beweging en arbeidsvermogen van plaats. —
Overgang van de beide soorten van arbeidsvermogen in elkan-
der. — Behoud van arbeidsvermogen. — Werktuigen. — Hef-
boom. — Weegwerktuigen. — Balans, bascule, unster. —
Katrol en windas. — Hellend vlak. — "Wig en schroef. —
Samengestelde werktuigen.
Arbeid, hoe hIJ gemeten wordt.
"Wanneer men een lichaam, waarop eene kracht werkt,
verplaatst , dan verricht men arbeid.
Legt men een voorwerp op de hand , dan drukt dat
voorwerp met een kracht, gelijk aan het gewicht van
dat voorwerp, op de hand. Wil men nu de hand op-
heffen, dan ondervindt men een weerstand gelijk aan
het gewicht van dat voorwerp ; overwint men dien weer-
stand , d. w. z. heft men de hand op, dkn verricht men
arbeid.
Evenzoo verricht men arbeid wanneer men een last
verplaatst b. v. een wagen voorttrekt.
Het is gemakkelijk in te zien dat de arbeid, die ver-
richt moet worden , grooter zal zijn , niet alleen naar-
mate de kracht, die op een lichaam werkt, grooter is,
maar ook naarmate de afstand waarover het lichaam
verplaatst wordt grooter is. Men heeft daarom als
éénheid van arbeid aangenomen , den arbeid die noodig
is om één kilogram één meter hoog op te heffen, en
deze eenheid genoemd kilogrammeter (verkort KGr.M.).
Als men dus een gewicht van 30 KG. 3 M. hoog
oplicht, heeft men een arbeid van 90 kilogrammeters
verricht.