Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
tanden van het schakelrad R grijpt, dat door gewichten
in de richting van het pijltje in beweging wordt ge-
bracht. Dit anker, dat om het punt o heen en weder
schommelt, is voorzien van een stang B, die in een
vork A eindigt, welke de staaf van den slinger omvat,
zoodat het anker de schommelingen van den slinger
volgen moet.
Zoolang de slinger verticaal nederhangt, vat een der
beide bekken van het anker in het schakelrad , en het
geheele werktuig staat stil; maar zoodra men den
slinger naar de rechter- of linkerzijde beweegt, krijgt
een der tanden van dat rad gelegenheid om te ontsnap-
pen en de beweging begint. Er gaat echter telkens
slechts één tand tegelijk door, want telkens stoot aan
de andere zijde een andere tand tegen een bek van het
anker. — Daardoor wordt niet alleen het verdere door-
gaan belet, maar die stoot geeft ook aan den slinger
de vorige snelheid terug, die anders door de wrijving
en den tegenstand der lucht spoedig verminderen zou.
Onze landgenoot Christiaan Huioens heeft het eerstin
1658 eene zoodanige inrichting (échappement) uitgedacht.
Daar de duur der slingeringen, volgens de tweede
wet, afhangt van de lengte des slingers, zal men van
een slingeruurwerk, dat te langzaam gaat, den slinger
moeten verkorten, en gaat het te snel, dien langer
moeten maken. Om dit te kunnen doen, kan de schijf
L langs de staaf T op en neder geschoven worden, en
rust op een knop v, die, zoowel als het ondereinde
van den stang van een schroefdraad voorzien is, en
dus hooger of lager geschroefd kan worden. Bij de
pendules geschiedt het verlengen of verkorten van den
slinger aan het bovenste gedeelte bij a, waar men een
grooter of kleiner deel van het veerkrachtige stukje
staal vastklemmen , en dus de lengte van het slingerende
gedeelte veranderen kan.
VRAGEN.
Wat verstaat men door het zwaartepunt van een lichaam ? —
Wanneer is een lichaam in evenwicht ? — Welke verschil-
lende soorten van evenwicht zijn er ? — Waarvan hangt de
ligging van het zwaartepunt af? — Hoe hangt het van deze
ligging van het zwaartepunt af, welk soort van evenwicht er