Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
hangen aan eenig vast punt F , van een slinger, die
in elke richting beweegbaar is. Men kan hem dus in
de richting van elke middellijn B C , D E , IK doen
slingeren. Daarom, indien men het geheele werktuig
M N in de richting, die door de
pijltjes is aangewezen, doet draaien,
zal de slinger voortgaan zijn slin-
geringen in hetzelfde vlak te vol-
brengen en dus achtereenvolgens over
de verschillende middellijnen heen-
slingeren.
Wanneer men nu een slinger heeft,
lang en bewegelijk genoeg om gedu-
rende eenige uren te blijven door-
slingeren, en die zoodanig is opge-
hangen , dat hij zijn slingeringen
vrij in elke richting kan volbrengen,
dan zal men zien, dat zich het slin-
gervlak in betrekking tot de wanden
van het vertrek , langzamerhand ver-
plaatst. Na de voorgaande proef
moet men wel tot het besluit ko-
men , dat deze verplaatsing slechts
schijnbaar is, en dat zij alleen, maar
ook volkomen verklaard wordt door
de omwenteling der aarde om haar as.
Eindelijk , de slinger is het nauw-
keurigste werktuig om den tijd te
meten en dient als regulateur aan
al onze slingeruurwerken. Hiertoe
is hij samengesteld uit een zwaar
lensvormig lichaam L , dat aan een
metalen staaf ï hangt; deze rust,
door middel van een stalen mes op
een stalen plaatje, of hangt, zoo als
in onze afbeelding, bij o, aan een
zeer dun buigzaam stukje staal, dat
zijn slingeringen niet belemmert.
Aan den slinger is het zoogenoemde
anker m, o, n verbonden, dat aan
elk zijner uiteinden een bek heeft,
waarmede het beurtelings in een der
Fig. 11.