Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Al het tot hiertoe gezegde heeft eigeulijk slechts
betrekking op den enkelvoudigen slinger. Daardoor
verstaat men een denkbeeldigen slinger, dien men zich
voorstelt te bestaan uit een stoffelijk punt, opgehangen
aan een onrekbaren draad zonder gewicht. Deze bestaat
echter niet, en men bedient zich in het dagelijksch
leven zoowel als in de kunsten en wetenschappen van
samengestelde slingers , dat is , van zulke, die uit een
zwaar lichaam van verschillenden vorm en afmetingen
bestaan, aan een metalen staaf opgehangen ; zoodanig
zijn ook de slingers onzer slingeruurwerken.
Toepassingen.
De slingeringen van den slinger hebben gediend om
de grootte der zwaartekracht op verschillende plaatsen
van het oppervlak der aarde te bepalen, ten einde
daaruit hare afplatting aan de polen te kunnen afleiden.
Immers daar de zwaartekracht de oorzaak is , die het
dalen van den slinger teweegbrengt, begrijpt men licht,
dat elke verandering in de grootte dier kracht, invloed
op den slingertijd moet uitoefenen. Onder den evenaar,
waar de oppervlakte der aarde verder van het middelpunt
verwijderd is, werkt de zwaartekracht niet zoo sterk ,
en de slinger slingert langzamer ; aan de polen daaren-
tegen , waar de aarde is afgeplat, is de afstand van het
middelpunt kleiner , waardoor de slinger sneller slingert.
Op alle tusschengelegen plaatsen hangt de duur der
slingeringen af van den grooteren of kleineren afstand,
waarop men zich van den . eve-
naar of van de polen verwijderd
heeft. Dat nu ook omgekeerd
uit den duur der slingeringen kan
worden afgeleid of men zich dich-
ter bij het middelpunt der aarde
bevindt, zal na het gezegde wel
geen verdere toelichting behoeven.
Met behulp van den slinger is
men er in geslaagd , een proef-
ondervindelijk bewijs te geven
voor de dagelijksche omwenteling
der aarde om hare as. Een voor-
afgaande proef bestaat in het op-