Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
meling ; die van D naar B of van C naar B een halve
schommeling ; de boog C D beet de slingerloog , slin-
gerwijdte of amplitudo. Den tijd noodig voor de bewe-
ging van C naar D noemt men slingertijd. Twee oor-
zaken werken samen , om te maken dat deze slingerin-
gen niet altijd voortduren. Vooreerst de wrijving aan
bet ophangspunt, en ten tweede de tegenstand van de
lucht; beide verminderen langzamerhand de slinger-
wijdte , zoodat de beweging langzamerhand vermindert
en eindelijk geheel ophoudt.
Wetten van den slinger.
De slingeringen van den slinger zijn onderworpen aan
de volgende drie wetten:
lo. Voor denzelfden slinger zijn de kleine slingeringen
gelijk van duur (isochroon). Of
men den slinger van C of van
D nederlaat, hij komt in den-
zelfden tijd in B. Als men hem
in D loslaat, heeft hij wel groo-
ter weg af te leggen, maar
wanneer hij in C is aangekomen ,
heeft hij reeds een snelheid ver-
kregen , die hem van C tot B snel-
Fig. 9. Ier doet gaan, dan wanneer hij uit
C was neergelaten , zoodat de grootere lengte van den
weg door de meerdere snelheid vergoed wordt. De
slingerbogen mogen echter hierbij niet grooter dan 60
a 10» genomen worden.
2o. De slingertijd is evenredig aan den vierkantswor-
tel uit de lengten des slingers. Wanneer dus een slinger
viermaal zoolang is als een andere, zal hij tweemaal
zooveel tijd aan iedere slingering besteden als de laatste,
en dus in denzelfden tijd slechts het halve aantal slin-
geringen volbrengen.
3o. De slingertijden van slingers van gelijke lengte,
maar op verschillende plaatsen der aarde opgehangen,
zijn omgekeerd evenredig met de vierkantswortels uit dé
versnelling der zwaartekracht. Met andere woorden,
wanneer de versnelling der zwaartekracht op eenige
plaats 4, 9 of 16 maal grooter kon zijn dan op een
andere, zou de slingertijd 2, 3 of 4 maal kleiner zijn.