Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
wordt; de grijsaard , gekromd door den ouderdom , en
wiens zwaartepunt licht vóór zijn voeten zou vallen,
vergroot door middel van het stokje het ondersteunings-
vlak. De matrozen , gewoon aan het slingeren van het
schip, zetten ook aan land de voeten gewoonlijk ver
van elkander. De koorddansers moeten, om hun even-
wicht te bewaren, zorgen dat hun zwaartepunt zich
boven dat gedeelte van de koord bevindt, waarop hun
voet steunt. Daarom bedienen zij zich van een balan-
ceerstok , dien zij van de eene naar de andere zijde
brengen, of zij strekken de armen, bij wijze van
balanceerstok, wijd uit.
De leer van het zwaartepunt wordt ook dagelijks bij
de verschillende ambachten en bedrijven toegepast; bij
het bouwen van huizen, torens en schepen; bij het
laden van schepen en rijtuigen, en het ballasten van
de eerste; bij het geven van breede en zware voet-
stukken aan lampen. In al deze gevallen tracht men
het ondersteuningsvlak te vergrooten en het zwaarte-
punt zoo laag mogelijk te brengen.
Slinger.
Berekening zoowel als waarneming hebben geleerd ,
dat de zwaartekracht niet op elk punt van de opper-
vlakte der aarde even groot is. Het werktuig , waar-
mede deze veranderingen van de sterkte der zwaarte-
kracht gemeten worden , is de slinger. Hij bestaat uit
een kleine metalen bol of schijf, die aan een draad
hangt, waarvan het boveneinde aan een vast punt is
verbonden. De slinger kan slechts dan in rust zijn,
wanneer de richting van den draad , waaraan de schijf
hangt, verticaal is; omdat alleen in dat geval de
werking der zwaartekracht evenwicht maakt met de
spanning (veerkracht bij rekking) van den draad,
waaraan de slinger is opgehangen. "Wanneer men nu
den slinger uit zijn verticale richting verwijdert, de schijf
in C (Fig. 8) brengt en daarna loslaat, dan blijft hij daar
niet in evenwicht. De zwaartekracht Z werkt daar in
de richting C E evenwijdig aan B F. Ontbinden we
nu Z = C E in twee componenten P en Q , waarvan
P werkt in de richting van den draad en Q loodrecht
daarop, dan zal de componente P opgeheven worden