Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Bij een bol ligt het zwaartepunt in het middelpunt;
bij een kubus in het snjjpunt van de hoofddiagonalen
van den kubus ; bij alle cilinders en prisma's, rechte
zoowel als scheeve , en onverschillig , welke gedaante
grond- en bovenvlak hebben, zoo deze beide maar
evenwijdig zijn, in het midden der lijn, die de zwaarte-
)unten van het grond- en bovenvlak vereenigt; bij alle
cegels en piramiden in de lijn die uit den top naar het
zwaartepunt van het grondvlak loopt, en wel op dier
lijn, van den top af gerekend.
Maar bij elk lichaam, ook bij het onregelmatigste
zoowel als bij zulke , die niet overal uit stof van de-
zelfde dichtheid bestaan , kan men het zwaartepunt
werktuigelijk zoeken. Daartoe hangt men het achter-
eenvolgens aan drie verschillende punten op, doch zoo,
dat het vrij kan schommelen , en trekt telkens, als het
lichaam in rust gekomen is, uit dat ophangpunt een
verticaal. Het snijpunt dezer drie verticalen zal het
gezochte zwaartepunt zijn. Heeft het lichaam zoo wei-
nig dikte, dat het als een vlak kan worden aange-
merkt , dan heeft men aan twee verticalen en dus ook
aan twee ophangpunten genoeg.
Toepassingen van de leer »an liet zwaarte-
punt.
Het grondbeginsel van het evenwicht is, dat de
verticaal, die door het zwaartepunt gaat, het steunpunt
of steunvlak moet snijden. Bij een mensch, die' rechtop
staat en wiens armen verticaal nederhangen , ligt het
zwaartepunt in het onderste gedeelte van het bekken.
Om dus in evenwicht te zijn , moet de verticaal van uit
dit punt binnen het ondersteunende vlak vallen, dat
door de voeten gevormd wordt. Zijn stabiliteit zal
daarom te grooter zijn , naarmate dit ondersteuningsvlak
grooter is.
Zoodra de mensch iets zwaars te dragen , of aan
eenige kracht buiten zich wederstand te bieden heeft,
zoodat hij een ander zwaartepunt verkrijgt, verplaatst
hij ook het bovenlijf, om het zwaartepunt weder boven
het ondersteunende vlak te brengen. Met een last op
den rug, buigt zich de mensch voorover; en hij werpt
zich achterover , als de last voor buik of borst gedragen