Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Het evenwicht is onstandvastig of labiel, als het
zwaartepunt ligt boven het steunpunt of steunvlak; een
lichaam zal dan, zoover uit zijn evenwichtstoestand
gebracht, dat de verticaal, van uit het zwaartepunt
getrokken, het steunpunt of steunvlak niet meer snijdt,
niet weer in zijn oorspronkelijken evenwichtstoestand
terugkeeren ; bv. stoelen , tafels , menschen enz.
Onverschillig of indifferent is het evenwicht, als
zwaartepunt en steunpunt of steunvlak samenvallen;
het lichaam is dan steeds in evenwicht, bv. de wieken
van een molen, alle raderen, die rusten op een as,
gaande door het middelpunt.
De ligging van het zwaartepunt eens lichaams hangt,
behalve van zijn gedaante, ook daarvan af, of het in
al zijn deelen uit dezelfde stof bestaat. Zoo ligt bij
een looden of houten kogel het zwaartepunt in zijn
middelpunt; maar het zal daar niet meer liggen, als
hij gedeeltelijk uit hout, gedeeltelijk uit metaal bestaat.
Bestaat de kogel echter uit concentrische lagen hout
en metaal, dan kan hij in zijn geheel als homogeen
beschouwd worden , en ligt het zwaartepunt wederom
in zijn middelpunt.
Van voorwerpen , wier stof overal dezelfde dichtheid
heeft (homogene lichamen), laat zich in vele gevallen
de ligging van het zwaartepunt op wiskundige gronden
bepalen. Lijnen 'en vlakken hebben, omdat zij niet
stoffelijk bestaan , geen zwaartepunt, en toch kent men
hun een zwaartepunt toe, maar bedoelt dan met de
eersten zulke lichamen, wier breedte en dikte, — met de
laatsten lichamen, wier dikte zoo gering is, dat men
ze , ten opzichte van de lengte, verwaarloozen kan.
Alzoo ligt het zwaartepunt van een rechte lijn in haar
midden ; bij een cirkel ligt het in het middelpunt; bij
een vierkant, rechthoek en parallelogram in het snijpunt
der diagonalen; bij een driehoek in het snijpunt der
lijnen, die uit twee der hoekpunten naar het midden
der overstaande zijden getrokken worden ; bij den gelijk-
zijdigen en den gelijkbeenigen driehoek in de loodlijn, die
uit den top op de basis valt, en wel van den top af
gerekend op '/j van haar lengte; bij al de regelmatige
veelhoeken in het middelpunt van de in- en omge-
schreven cirkels. '