Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
kening van dezen afgelegden weg is de grondslag voor
de berekening van de banen, die weggeschoten kogels
doorloopen.
VRAGEN.
Wat is zwaartekracht ? — Wat zijn de wetten voor de aan-
trekkingskracht ? — Wat is de richting der zwaartekracht ? —
Wat de grootte ? — Wat is dichtheid ? — Wat zijn de wet-
ten voor den val der lichamen ? — Hoe kan men die wetten
proefondervindelijk aantoonen ? — Volgens welke wetten heeft
de val der lichamen plaats ? — Verklaar ieder dezer wetten. —
Aan wien hebben wij ze te danken ? —■ Van welke toestellen
bedient men zich om de waarheid dezer wetten aan te too-
nen ? — Geef een verklaring van het hellend vlak van gali-
LEï. — Waarin bestaat het valwerktuig van atwood ? — Hoe
toont men door dit werktuig de waarheid dezer wetten aan ? —
Geeft do eerste wet niet een middel om de hoogte van een ge-
bouw te bepalen , en hoe ? — Welke andere bewegingen kent
gij nog, waarbij ook de zwaartekracht werkt ?
VIERDE HOOFDSTUK.
Zwaartepunt. — Evenwicht. — Toepassingen van de leer
van het zwaartepunt. — Slinger. — Wetten van den slinger. —
Toepassingen.
Zwaartepunt.
Het aangrijpingspunt van de resultante der evenwij-
dige krachten, die op de moleculen van een lichaam
werken, noemt men het zwaartepunt; de resultante zelf
is het gewicht van het lichaam. Wanneer men een
lichaam in het zwaartepunt ondersteunt, of de verticaal,
getrokken van uit het zwaartepunt, het steunpunt of
steunvlak snijdt, dan is het lichaam in evenwicht, d.
w. z. in rust, als de weerstand van steunpunt of steun-
vlak even groot is als de werking der zwaartekracht.
Evenwicht.
Men onderscheidt drie soorten van evenwicht; het
evenwicbt kan namelijk zijn: standvastig (stabiel), on-
standvastig (labiel) en onverschillig (indifferent).
Het evenwicht is standvastig of stabiel, als het zwaarte-
punt ligt heneden het steunpunt of steunvlak, een lichaam
zal dan, uit zijn evenwichtstoestand gebracht, er van
zelf in terugkeeren, b. v. hanglampen, schommels enz.