Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
daarop onder de werking der zwaartekracht gaan dalen.
Het is gemakkelijk in te zien, dat de duur der daling
even groot zal zijn als de duur der stijging, en dat
het lichaam met een zelfde, doch tegengesteld gerichte
snelheid, op aarde zal terugkomen , als waarmee het
aanvankelijk is opgeworpen.
Wanneer men aan een lichaam in horizontale rich-
ting een zekere snelheid meedeelt, dan zou het, als de
zwaartekracht er niet op werkte, zich met die snelheid
blijven voortbewegen.

X
V
\ \
Fig. 7.
Stellen we den weg, dien het in één seconde zou
afleggen , voor door A K, dan zou het na 2 seconden
in B zijn , na 3 in C, na 4 in D, enz. waarbij dan
A K = A B=:B C = C D. Daar echter de zwaarte-
kracht het in verticale richting doet dalen, zou het
onder de werking dier kracht na 1 sec. bv. zijn in P ,
na 2 sec. inQ, KQz=:4xKP, na 3 sec. in R,
KR = 9xKP,na4 sec. in S, KS=I6xKP,
enz. Daar het lichaam nu beide verplaatsingen tege-
lijkertijd ondergaat, zal het na 1 sec. in V zijn, na 2
sec. in W , na 3 sec. in X , na 4 sec. in Y , enz. De
geheel afgelegde weg zal de kromme lijn K V W X Y ,
enz. zijn. Deze kromme lijn draagt den naam van Para-
bool. Duidelijk is dit waar te nemen bij water, dat
uit een horizontaal geplaatste buis stroomt. De bere-