Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
juist een zeker aantal seconden na het begin van den
val, bijv. drie seconden. Het overwichtje wordt dan
door den ring tegengehouden; door de traagheid of
inertie zet het gewicht zelf zijn beweging voort, niet-
tegenstaande de zwaartekracht er thans geen invloed op
heeft, dewijl het met het gewicht m evenwicht maakt.
Men ziet dan dat de beweging verder eenparig is, en
kan tevens opmerken, dat de ruimte, die in de volgende
drie seconden doorloopen wordt, dubbel zoo groot is
als die, welke in de voorgaande drie seconden is afge-
legd , hetgeen volkomen overeenkomt met de tweede wet.
De eerste wet geeft ons het middel aan de hand, om
de hoogte van eenig gebouw te bepalen. Indien men
van de hoogte van een toren een steen laat vallen, die
juist in vier seconden den grond bereikt, dan is die
toren 4 maal 4 gelijk 16 maal 4,9 M. en dus 78,4 M.
hoog. Op dezelfde wijze kan men de diepte van een
put berekenen. Het oogenblik, waarop het vallende
voorwerp den bodem van den put bereikt, wordt dan
door het geluid aangewezen ; daar nu het geluid zekeren
tijd noodig heeft om het oor te bereiken, zou men
eigenlijk dit kleine verschil in rekening moeten brengen,
dat echter voor een put van 50 M. diepte, nog minder
dan het zesde gedeelte eener seconde bedraagt.
A.ndere bewegingen van lichamen waarby
ook de zwaartekracht werkt.
"Wordt een lichaam met zekere snelheid in de richting
van de verticaal naar beneden geworpen, dan komt bij
de daaraan meegedeelde snelheid de versnelling door
de werking der zwaartekracht gedurende den valtijd
dien het dan heeft. De doorloopen ruimte wordt vermeer-
derd met de doorloopen ruimte, die het, met de daaraan
meegedeelde snelheid in dien valtijd, alleen zou afleggen.
Wordt een lichaam met zekere snelheid in de richting
van de verticaal naar boven geworpen, dan werkt de
zwaartekracht vertragend op de beweging van het lichaam,
en de vertraging is even groot als de versnelling, die
de zwaartekracht in tegengestelde richting aan het
lichaam zou meedeelen. Het lichaam zal dan zoo-
lang stijgen, tot de daaraan meegedeelde snelheid
door de vertraging is uitgeput, en onmiddellijk