Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
snelling weder 9.8 M.; aan het eind van de derde
seconde is dus de snelheid 19.6 -f- 9.8 = 29.4, dat is
gemiddeld de helft van O 29.4 = 14.7 in iedere
seconde of in de drie seconden 3 maal 14.7 =: 44.1 M.,
of 9 X 4.9 M. In de vierde seconde komt weder 9.8
M. als versnelling bij de 29.4 = 39.2 of gemiddeld 19.6
M. dus in 4 seconden 4 X 19.6 = 78.4 dat is 16 X
4.9 M. Wij hebben dus in 1 seconde 1 X 4.9 M., in 2
seconden 4 x 4.9 M., in 3 seconden 9 X 4.9 M., in
4 seconden 16 X 4.9 M. enz.
De val der lichamen wordt door de zwaartekracht
veroorzaakt; één der componenten van de zwaarte-
kracht , en wel de aantrekkende kracht, werkt echter,
zooals de tweede wet van Newtox aanduidt, in de
omgekeerde reden van de vierkanten der afstanden. De
snelheid van den val in de eerste seconde vermindert
dus, naarmate men zich hooger boven het oppervlak
der aarde verheft; maar het verschil is voor gewone
hoogten niet noemenswaardig. Dit is licht te begrjjpen, als
men bedenkt, dat wij op het oppervlak der aarde 6366200
M. van haar middelpunt verwijderd zijn ; een afstand ,
die door don hoogsten toren niet merkbaar grooter
wordt. Maar de gedaante der aarde is niet zuiver bol-
rond , daar zij aan de polen eenigszins is afgeplat;
vandaar dat de ruimte, die een lichaam in de eerste
seconde doorloopt, een weinig verschilt, naarmate van
de aardrijkskundige breedte der plaats, waar dit ge-
schiedt. Ouder den evenaar bedraagt die ruimte 4.8903,
op 45" breedte 4.903 en aan de polen 4.915 M.
2o. De verkregen snelheid van een vallend lichaam
op eenig oogenblik van zijn val is evenredig aan den
tijd, gedurende welken het gevallen is. Wij zagen
vroeger, dat men bij eenparige beweging de snelheid
meet, door middel van de doorloopen ruimte in elke
seconde ; dit kan bij de eenparig versnellende beweging
niet geschieden , omdat hier de doorloopen ruimte in elk
volgend tijddeel grooter is, dan in het voorgaande en
er dus versnelling plaats heeft. Men bepaalt hier de
snelheid door de ruimte op te geven , die het lichaam
in een seconde doorloopen zou , als de versnelling plot-
seling ophield en het lichaam zich alleen door de ver-
kregen snelheid voortbewoog, en deze snelheid is vol-
HELGE, Natuurk. 1 5de druk. 3