Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Wetten van den val der lichamen.
Vallende lichamen hebben gedurende het tijdsverloop
van hun val niet dezelfde snelheid. De zwaartekracht
werkt voortdurend op de vallende lichamen en geeft er
dus, daar de eens verkregen snelheid behouden blijft,
gedurig meer snelheid aan. Er heeft dus eene versnel-
lende beweging plaats. Het vallen zelf geschiedt naar
de volgende wetten , die wij aan galileï , een beroemd
natuurkundige uit de zestiende eeuw, verschuldigd zijn.
lo. De doorloopen ruimten zijn evenredig met de vier-
kantèn der tijden, die de lichamen tot vallen besteed
hebben. Met andere woorden, een lichaam dat vrij ,
dat is zonder tegenstand van de lucht valt, doorloopt
in een dubbelen tijd een ruimte die viermaal zoo groot
is ; in driemaal zooveel tijd, negenmaal zooveel ruimte
en zoo vervolgens.
Nu heeft men bevonden, dat een lichaam bij den
vrijen val op onzen breedtegraad in de eerste seconde
ruim 4.9 M. doorloopt. Om dus te vinden, hoeveel
ruimte het in zes seconden doorloopt, vermenigvuldigt
men 4.9 M. met het vierkant van 6, dat is met 36 en
verkrijgt 176.4 M. voor de doorloopen ruimte van het
vallende lichaam in 6 seconden.
De waarheid dezer wet blijkt uit de volgende rede-
neering. De val der lichamen is een versnellende, om-
dat de eens verkregen snelheid behouden wordt en de
zwaartekracht voortdurend werkt. Een vrjj vallend
lichaam legt in de eerste seconde een weg af van 4.9
M., was nu de beweging een eenparige , dan zou deze
4.9 M. ook de snelheid van het lichaam in de tweede
en ook in iedere volgende seconde zijn. Dit is echter
zoo niet. In het begin van de eerste seconde was de
snelheid O; om dus het lichaam in die seconde 4.9 M.
te doen afleggen , moet zij aan het einde er van wel
9.8 M. bedragen hebben, want dan alleen is de gemid-
delde snelheid de helft van O + 9.8 4.9 M. De
snelheid is dus in de eerste seconde 9.8 M. toegenomen ;
zij zal daarom in de tweede tot 19.6 stijgen, dat is
gemiddeld de helft van O + 19.6 of 9.8 bedragen en
dus het lichaam in die twee seconden een weg van
tweemaal 9.8 of 19.6 doen afleggen, dat is in twee
seconden 4 X 4.9 M. In de derde seconde is de ver-