Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
staat door dichtheid van een lichaam de verhouding
tusschen zijn gewicht en volumen. Een lichaam is dus
te dichter , naarmate het onder een gelijk volumen meer
moleculen bevat.
Het vallen der lichamen.
Wanneer men van dezelfde hoogte een looden kogel
en een kurk, een steen en een veertje laat vallen,
bemerkt men een groot verschil in snelheid ; de kogel
en de steen vallen zeer snel, de kurk en het veertje
zeer langzaam; maar men bemerkt tegelijk, dat de
lichamen, die zeer snel vallen, ook volkomen verticaal
vallen, terwijl de andere zich te meer van de verticaal
verwijderen, naarmate zij langzamer naar beneden
komen. Dit wijst ons op een störenden invloed, die
sterker op de laatsten dan op de eersten werkt; deze
invloed is de tegenstand der lucht.
Om het verschijnsel van den val zuiver te kunnen
onderzoeken, moet men de lichamen in een luchtledige
ruimte doen vallen, waar ze geen tegenstand onder-
vinden. Om zoodanige ruimte te verkrijgen, bedient
men zich van de luchtpomp, waarover wij later zullen
spreken , en waarmede men de lucht zooveel mogelijk
uit een bepaalde ruimte verwijdert. Men verbindt aan
dat werktuig een lange glazen buis, waarin men eerst
verschillende voorworpen brengt, als stukjes van een
veer, papier, kurk en lood, daarna de lucht uit de
buis ponipt en deze plotseling omkeert. Al die voor-
werpen vallen dan even snel naar den anderen kant.
Wanneer men de proef herhaalt, nadat men eerst een
weinig lucht in de buis heeft laten komen, beginnen
de lichtste voorwerpen achter te blijven , en heeft men
de lucht weder geheel toegelaten, dan vallen de lichamen
weder in zeer ongelijke tijden naar beneden.
Een andere proef bestaat daarin , dat men een schijf
van metaal en een even groot stuk papier eerst ieder
afzonderlijk van dezelfde hoogte laat vallen ; zij komen
dan niet tegelijk neder. Maar wanneer men dan het
papier op het metaal legt en beiden tegelijk loslaat,
komen zij ook tegelijk neder , omdat het papier nu aan
den tegenstand van de lucht onttrokken is.