Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
plaats te bepalen bedient men zich van het pas- of
scMeÜooA, dat uit een draad bestaat, waaraan een
looden kogel is vastgemaakt en dat door timmerlieden
en metselaars dagelijks gebruikt wordt. De richting van
den draad, wanneer hij vrij hangt en door den kogel is
gespannen en in rust gekomen, is die, waarin de
zwaartekracht werkt. Het oppervlak van stilstaand
water plaatst zich altijd loodrecht op de verticaal; dit
oppervlak noemt men dan horizontaal.
drootte der zwaartekracht.
Daar zoowel aantrekkende kracht als middelpuntvlie-
dende kracht recht evenredig zijn met de massa, is ook
de zwaartekracht recht evenredig met de massa.
De straal van een parallelcirkel neemt toe, naarmate
wij den equator naderen en dientengevolge ook de mid-
delpuntvliedende kracht. Bovendien heeft de aarde van
den equator naar de polen toe, een eenigszins afgeplatte
299
gedaante (lengte-as ongeveer -goQ"®*"® ^®deelte van de
middellijn van den equator), en daar de aantrekking
der aarde geschiedt, alsof de geheele massa der aarde
in het middelpunt der aarde opgehoopt ware, zoo volgt
hieruit, in verband met de tweede wet van JS'ewton ,
dat de grootte der zwaartekracht op eenzelfde lichaam
afneemt, naarmate men zich van de polen naar den
equator begeeft.
Op elk molecuul van een lichaam werkt de zwaarte-
kracht en daar wij die krachten als evenwijdig kunnen
beschouwen, is de resultante van die krachten gelijk aan
de som dier krachten. De resultante van die krachten
noemt men het gewicht van het lichaam. Als eenheid
van gewicht neemt men in het dagelijksch leven aan
het gewicht van 1 dM' zuiver water , bij een tempera-
tuur van ongeveer 4o C., de temperatuur , waarbij het
grootst aantal watermoleculen in 1 dM" is opgehoopt.
Aan die eenheid heeft men den naam gegeven van
Kilogram. In de Natuurkunde neemt men als eenheid
van gewicht aan het gewicht van 1 cM" zuiver water,
onder deeelfde voorwaarde, en noemt dit dan gram.
Het gewicht is dus evenredig met de massa. Men ver-