Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
DERDE HOOFDSTUK.
Zwaartekracht. — Richting der zwaartekracht. — Grootte
der zwaartekracht. — Het vallen der lichamen. — "Wetten van
den val der lichamen. —• Hellend vlak van Galileï. —■ A'al-
werktuig van Atwood. — Andere bewegingen der lichamen
waarbij ook de zwaartekracht werkt.
Z waartek racht.
Wanneer men een lichaam brengt op zekere hoogte
boven de oppervlakte der aarde, en men laat het los,
dan ziet men het verschijnsel, dat men vallen noemt.
Deze val der lichamen heeft een oorzaak en deze oor-
zaak noemt men zwaartekracht.
Alle lichamen oefenen wederkeerig een werking uit,
waardoor zij elkander trachten te naderen; dit noemt
men aantrekking. Newton heeft de wetten der aantrek-
king afgeleid uit de beweging der hemellichamen om
de zon. Zij luiden :
lo. de grootte der aantrekking is, bij denzelfden
afstand, recht evenredig met de massa;
2o. de grootte der aantrekking is , bij dezelfde massa''s ,
omgekeerd evenredig met de tweede macht van den af-
stand, en
3o. de grootte der aantrekking is onafhankelijk van
den aard der stof.
De aarde trekt dus alle lichamen in hare nabijheid
aan, en daar de massa der aarde onvergelijkelijk veel
grooter is dan die van de lichamen in hare nabijheid ,
zoo zullen die lichamen zich naar de aarde toebewegen.
Bovendien echter hebben alle lichamen in de nabijheid
van de aarde, met de aarde eene draaiende beweging
om de aardas, vervangen we nu (zie vroeger) die wen-
teling door äe middelpuntvliedende oi centrifugale kracht,
waarvan we de wetten reeds (zie blz. 25) hebben op-
gegeven , dan kunnen we de zwaartekracht beschouwen
als de resultante van twee andere krachten, n. 1. van de
aantrekkende kracht der aarde en van de middelpunt-
vliedende kracht.
Zoowel aantrekkende kracht als middelpuntvliedende
kracht werken voortdurend op de lichamen in de na-
bijheid der aarde alzoo ook de zwaartekracht.