Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
het lichaam binnenwaarts te richten, zich voor vallen
behoeden; dat men bij den aanleg van spoorwegen
bochten vermijdt, of waar dit niet mogelijk is, de bui-
tenste rails merkelijk verhoogt, om het omslaan der
rijtuigen in de snelle vaart te voorkomen , —- dit alles
vindt in het gezegde genoegzame verklaring.
VRAGEN.
"Wat verstaat men door samenwerkend© krachten ? — Wat
door componenten en wat door resultante ? — Wat noemt men
het aangrijpingspunt eener kracht? — Waardoor is men ge-
vroon de grootte en richting eener kracht voor te stellen ? —
Wat heeft er plaats als twee krachten in dezelfde of in tegen-
overgestelde richting op hetzelfde punt werken ? — Wat al&
de richtingen dezer krachten elkander snijden ? — Wat ver-
staat men door het parallelogram van krachten ? — Waartoe
dient het ? — Noem eenige toepassingen van het samenstellen
en ontbinden van krachten. — Geef daarvan een voorbeeld. —
Wat heeft er plaats als twee evenwijdige krachten een ver-
schillend aangrijpingspunt hebben ? — Wat noemt men een
koppel? — Wat verstaat men door het moment eener kracht ?
— Wanneer houden twee krachten elkander in evenwicht? —
Waarom gaat een bewogen lichaam niet immer voort zich
te bewegen ? — AVat verstaat men door weerstand ? — Wat
door wrijving? — Waarvan hangt de grootte der wrijving
af? — Welke soorten van wryving onderscheidt men ? — Wat
verstaat men door hoeveelheid van beweging ? — Kan zij ver-
loren gaan ? — Geef hiervan een voorbeeld. — Ook een voor-
beeld van een versnellende beweging. — Wat is botsing ? —
Welke zijn haar wetten bij onveerkrachtige lichamen ? —
Welke wijzigingen ondergaan deze bij veerkrachtige lichamen ?
— Wat is terugkaatsing ? — Hoe heeft zij plaats ? — Waar-
door ontstaan kromlijnige bewegingen ? — Geef een voorbeeld.
— Wat zijn middelpuntskrachten ? — Wat verstaat men door
middelpuntzoekende of centripetale kracht? — Wat verstaat
men door middelpuntvliedende of centrifugale kracht? —Van
welke wetten hangt haar grootte af? — Waarin vindt de ken-
nis der middelpuntskrachten haar toepassing ?