Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
de eerste in 24 uur om haar as wentelt; daarom be-
schrijven alle lichamen, die zich onder den evenaar
bevinden, in 24 uur een weg van 40,000 K. M.; ter-
wijl een lichaam aan een der polen, slechts om zich
zelf draait. De middelpuntvliedende kracht is daarom
aan de poleu gelijk O , maar zij bereikt onder den evenaar
haar grootste waarde.
Aan deze groote omwentelingssnelheid onder den eve-
naar schrijft men ook toe, dat de aarde bij haar ont-
staan die gedaante verkregen heeft, waardoor zij zich
aan de polen afgeplat vertoont, en neemt daarbij aan,
dat zij uit een weekon, half vloeibaren toestand, al
draaiende vast geworden is, en zich daarbij onder den
evenaar heeft uitgezet; evenals een bal weeke klei zich
afplat, als hij snel wordt omgedraaid.
Van de talrijke toepassingen, die men van de middel-
puntskrachten maakt, noemen wij u alleen de centrifu-
gaaldroogmachine. Zij dient om gemakkelijker en met
minder nadeel voor de sterkte dan door wringing, natte
waschgoederen van het meeste water te bevrijden.
Deze droogmachine is een hooge cilindervormige bak,
wiens wanden uit gevlochten metaaldraad bestaan of
althans van een onnoemelijk aantal kleine gaatjes voor-
zien zijn, en dien men met groote snelheid om een spil
draaien kan.
In dien bak plaatst men het natte waschgoed, terwijl
men het zooveel mogelijk aan de binnenzijde der wan-
den opstapelt. Door de snelheid der omwenteling wordt
het nu niet alleen daartegen aan gedrukt, maar tevens
het water er uitgeperst, dat als een fijne regen door de
openingen van den cilinder dringt. Gewoonljjk is deze
laatste door een anderen, stilstaanden cilinder omgeven,
die niet doorboord is, en die beletten moet, dat het
wegspattende water de voorwerpen in den omtrek nat
maakt.
Een paar andere toepassingen zijn nog de centrifu-
gaalregulator bij stoommachines ; ' de machinale melk-
afroomer.
Dat een natte tol, onder het draaien , het water van
zich werpt; dat het slijk, onder het rijden, van de vel-
gen der wielen wegvliegt, maar aan de naven blijft
vastgehecht; dat kunstrijders in de manége, alleen door