Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Bij de beweging van een lichaam in een cirkel zal
zich het lichaam , in weerwil van de werking der mid-
delpuntzoekende of centripetale kracht, niet naar het
middelpunt toe bewegen, daar de kracht werkende in
de richting van de raaklijn , zulks verhindert. Is deze
laatste kracht er niet, maar wel de centripetale kracht,
b. v. een aantrekkende kracht uitgaande van het mid-
delpunt , dan zou men de werking der centripetale
kracht kunnen opheffen door een kracht, gelijk en legen-
overgesteld aan de centripetale kracht, en deze kracht
noemt men dan de middelptmtvliedende of centrifugale
kracht.
Door nu die kracht, die in werkelijkheid niet be-
staat , in plaats van de wenteling bij het oplossen van
vraagstukken in te voeren , wordt de oplossing van
vraagstukken over draaiende beweging gemakkelijker
en teruggebracht tot die van vraagstukken over het
evenwicht van krachten.
Wetten «1er centrirugale kracht.
Door proeven met werktuigen, die lichamen in cirkels
doen wentelen is gebleken dat de grootte der centrifu-
gale kracht afhangt van de volgende wetten :
lo. Zij vermeerdert in dezelfde reden, als de tweede
macht der snelheid; wordt de snelheid drie- of viermaal
grooter, dan wordt de centrifugale kracht 9 of 16 maal
sterker.
2o. Zij is omgekeerd evenredig met den straal van
den beschreven cirkel, dat is, indien hetzelfde lichaam
met dezelfde snelheid een cirkel beschrijft, wiens straal
zesmaal grooter is, dan is de middelpuntvliedende kracht
zesmaal kleiner. Is echter de snelheid niet gelijk, maar
worden verschillende cirkels in denzelfden tijd beschre-
ven , dan is de middelpuntvliedende kracht evenredig
aan de stralen.
3o. Zij is evenredig met de massa van het draaiende
lichaam.
Toepassingen van ile leer der mlddelpunts-
kraehten.
De schoonste toepassing vindt het beschouwde bij de
beweging der aarde en der planeten. Men weet, dat