Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
een ring gelegd, waaraan een touw bevestigd is, en
aan het andere einde van dat touw een slede bevestigd,
zoodat deze een cirkel kan beschrijven, waarvan de paal
het middelpunt, het touw de straal is. Een enkele
stoot aan de slede , in de richting van de raaklijn aan
den cirkel, is genoegzaam om haar dien cirkel te doen
beschrijven en in die beweging vrij lang te doen vol-
harden , omdat de wrijving op het gladde ijs gering is,
en het dus geruimen tijd duurt, eer de verkregen hoe-
veelheid van beweging ten gevolge van den weerstand
is uitgeput. Terwijl de slede alzoo haar cirkelvormigen
loop volbrengt, gehoorzaamt zij aan twee krachten, of
wil men liever, aan een kracht en een weerstand, de
eerste bestaat in den stoot, die maar een oogenblik werkt;
de tweede, die bestendig werkt, is de elasticiteit van
bet touw , dat, uitgerekt, tot de vroegere lengte tracht
terug te keeren en dus de slede naar het middelpunt
der beweging tracht te doen naderen , waardoor de recht-
lijnige beweging, door den stoot in de richting der
raaklijn teweeggebracht, in eene kromlijnige verandert.
Wordt het touw doorgesneden, of breekt het, dan
houdt natuurlijk de elasticiteit van het touw op te
werken. De slede is dus aan zichzelf overgelaten,
want de stoot heeft slechts een oogenblik gewerkt; zij
volhardt volgens de wet der traagheid in den toestand,
dien zij bij het breken van het touw heeft ; dat is, zij
blijft zich met de verkregen snelheid in de richting van
dat oogenblik bewegen , tot haar hoeveelheid van bewe-
ging door de wrijving op het ijs en den tegenstand der
lucht is uitgeput. In welke richting deze beweging zal
plaats hebben, is niet nioeielijk te bepalen, als men
weet , dat de richting in ieder punt eener kromme lijn
aangewezen wordt door de raaklijn in dat punt ge-
trokken.
Dergelijke kromlijnige bewegingen in een gesloten
lijn hebben er veel plaats en worden altijd veroorzaakt,
wanneer er , behalve de kracht in do richting van de
raaklijn , nog een kracht werkt gericht naar het mid-
delpunt, die constant is. Men geeft aan die laatste
kracht den naam van middelpuntskracht en noemt die
kracht, welke bij onze slede het touw spant, de middel-
puntzoekende of centripetale kracht.